Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

Tướng Giáp 3 lần can gián chủ trương khai thác bauxite Tây Nguyên


images448497_1


Kichbu posted on 25.02.2013

Không phải đến bây giờ khi vấn đề bauxite Tây Nguyên bắt đầu đổ bể, ngay từ năm 2009, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã 3 lần gửi thư can gián đến Thủ tướng, Ban chấp hành trung ương đảng, Bộ Chính trị, Chính phủ và Quốc hội.  Xin giới thiệu lại toàn bộ nội dung 3 bức thư này để thấy rằng ngay từ đầu, chủ trương khai thác bauxite Tây Nguyên đã được tiến hành một cách vộị vã, bất chấp mọi lời cảnh báo từ các nhà khoa học, các bậc nhân sĩ trí thức tên tuổi và cả những lời can gián quyết liệt từ một vị khai quốc công thần như tướng Giáp.


 

- Bức thư thứ nhất:
 

“Hà Nội ngày 5 tháng 1 năm 2009
 
Kính gửi: Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ
 
Thời gian vừa qua báo chí đăng nhiều bài và ý kiến của các nhà khoa học và hoạt động xã hội cảnh báo nguy cơ nghiêm trọng đối với môi trường tự nhiên và xã hội của các dự án khai thác bô-xít trên Tây Nguyên. 

Đầu tháng 11-2008 một số nhà khoa học và quản lý có tên tuổi đã gửi kiến nghị đến lãnh đạo Đảng và Nhà nước đề nghị cho dừng các dự án này để nghiên cứu, xem xét lại, cân nhắc lợi hại một cách toàn diện. 

Tuy nhiên, các dự án này vẫn đang được triển khai, trong tháng 12-2008 đã có hàng trăm công nhân Trung Quốc đầu tiên có mặt trên công trường (dự kiến cao điểm sẽ lên tới vài nghìn tại một dự án). 

Cần nhắc lại rằng, đầu những năm 1980 Chính phủ đã đưa chương trình khảo sát khai thác bô-xít trên Tây Nguyên vào chương trình hợp tác đa biên với khối COMECON. Tôi được phân công trực tiếp theo dõi chỉ đạo chương trình này. Sau khảo sát đánh giá hiệu quả tổng hợp của các chuyên gia Liên Xô, khối COMECON đã khuyến nghị Chính phủ ta không nên khai thác bô-xít trên Tây Nguyên do những nguy cơ gây tác hại sinh thái lâu dài rất nghiêm trọng, không thể khắc phục được đối với dân cư chẳng những tại chỗ mà còn cả dân cư và vùng đồng bằng Nam Trung Bộ. Chính phủ khi đó đã quyết định không khai thác bô-xít mà gìn giữ thảm rừng và phát triển cây công nghiệp (cao su, cà phê, chè…) trên Tây Nguyên. 

Ý kiến phản biện của các nhà khoa học nước ta vừa qua phân tích trên nhiều phương diện, trong các điều kiện kinh tế kỹ thuật hiện nay cũng đi tới kết luận như các nhà khoa học Liên Xô cách đây 20 năm. Với những cảnh báo nghiêm trọng như vậy, chúng ta cần xem xét các dự án này một cách khách quan – cần đánh giá lại quy hoạch khai thác bô-xít trên Tây Nguyên đến 2025.
 
Về quy mô, quy hoạch khai thác bô-xít Tây Nguyên từ nay đến 2025 là một kế hoạch lớn, giá trị ước tới gần 20 tỷ đô-la Mỹ, sẽ tác động sâu sắc nhiều mặt còn hơn cả các công trình kinh tế lớn đã có ở nước ta. 

Vì vậy nên mời thêm các tư vấn chuyên ngành quốc tế có nhiều kinh nghiệm phối hợp với các nhà khoa học và nhà quản lý của nước ta cùng thẩm định cho khách quan, sau đó báo cáo Bộ Chính trị và Quốc hội xem xét, cân nhắc kỹ càng, không thể chỉ đưa vào đề xuất của các Bộ hay tập đoàn kinh tế. 

Vừa qua đồng chí Thủ tướng đã quyết định bác dự án nhà máy thép lớn của Hàn Quốc tại vịnh Vân Phong, khẳng định quyết tâm của Chính phủ phát triển kinh tế bền vững, được đông đảo nhân dân và các nhà khoa học đồng tình, ủng hộ. 

Việc xác định một chiến lược phát triển Tây Nguyên bền vững là vấn đề rất hệ trọng đối với cả nước về kinh tế, văn hóa và an ninh quốc phòng. Tôi đề nghị Thủ tướng cho dừng triển khai các dự án khai thác bô-xít ở Tây Nguyên và báo cáo Bộ chính trị chỉ đạo tiến hành các nghiên cứu vĩ mô cần thiết làm căn cứ cho mọi quyết định. 

Chúc đồng chí mạnh khỏe, 

Võ Nguyên Giáp”

 thu 1
 
- Bức thư thứ hai:
 
“Tôi được biết, hôm nay có cuộc Hội thảo về vấn đề bô-xít ở Tây Nguyên do đồng chí Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì. 

Tôi cho đây là một vấn đề cực kỳ hệ trọng. Vấn đề này trước đây tôi đã từng nghiên cứu, tôi đã có thư gửi đồng chí Thủ tướng nhưng chưa được trả lời. 

Tại cuộc Hội thảo quan trọng này, tôi mong các nhà khoa học, các nhà quản lý, các nhà hoạt động xã hội hãy nêu cao trách nhiệm trước dân tộc thảo luận một cách khoa học, nghiêm túc, thẳng thắn để kiến nghị với Đảng và Nhà nước một chủ trương đúng đắn về vấn đề bô-xít Tây Nguyên mà tôi cho là không nên khai thác. 

Vì đứng về lợi ích toàn cục và sự phát triển bền vững lâu dài của đất nước, khai thác sẽ gây hậu quả cực kỳ nghiêm trọng về môi trường, về xã hội, về an ninh quốc phòng. 

Xin chúc các đồng chí mạnh khoẻ. 

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2009

Đại tướng Võ Nguyên Giáp”
Đây là bức điện thư gửi hội thảo bauxite Tây Nguyên. Bức điện thư này được Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đọc tại hội thảo ngày 9/4/2009. 

thu 2

- Bức thư thứ ba:
 
“Kính gửi : Ban chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị, 

Đồng kính gửi : Quốc hội và Chính phủ 

Thời gian qua, tôi đã có thư gửi đồng chí Thủ tướng và điện gửi cuộc Hội thảo khoa học về vấn đề khai thác bô xít ở Tây Nguyên. Vừa rồi, Văn phòng Trung ương theo chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban bí thư đã gửi cho tôi thông báo kết luận của Bộ Chính trị. Tôi đã đọc kỹ bản kết luận, xin có kiến nghị tiếp với Bộ Chính trị và lần này kiến nghị đến Ban Chấp hành Trung ương, đến Quốc hội và Chính phủ : 

1. Tôi hoan nghênh Bộ Chính trị đã lắng nghe ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng và các nhà khoa học, đã chủ trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch, nêu lên một số yêu cầu quan trọng như : Bảo đảm hiệu quả kinh tế, xã hội, sử dụng thiết bị và công nghệ hiện đại của thế giới, giải quyết nguồn điện, nguồn nước ; đặc biệt quan tâm đến vấn đề an ninh quốc phòng cả trước mắt và lâu dài, đến môi trường sinh thái, môi trường văn hoá, chưa chủ trương bán cổ phần cho tập thể và cá nhân người nước ngoài v.v… Và Bộ Chính trị đã thấy tầm quan trọng của chủ trương khai thác bô xít ở Tây Nguyên nên quyết định báo cáo Trung ương và Quốc hội. 

2. Tuy nhiên kết luận của Bộ Chính trị nói chung là vẫn tiếp tục tiến hành khai thác bô xít ở Tây Nguyên. Trước mắt làm thí điểm ở Tân Rai – Lâm Đồng, xem xét đánh giá lại Dự án Nhân Cơ Đắc Nông, rồi từng bước triển khai theo quy hoạch. 

Vì vậy, tôi xin kiến nghị cụ thể như sau : 

Chủ trương khai thác chế biến bô xít ở Tây Nguyên là một vấn đề hết sức hệ trọng sẽ có tác động lớn đến môi trường sinh thái, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng và đến phát triển ổn định, bền vững của đất nước. Nhiều vấn đề mà Bộ Chính trị nêu lên cho đến nay chưa được nghiên cứu phân tích đánh giá toàn diện đầy đủ và chưa có phương án giải quyết rõ ràng, còn nhiều vấn đề bất cập. Do đó, tôi đề nghị dừng các dự án khai thác bô xít ở Tây Nguyên, kể cả khai thác thí điểm. Nên giao cho Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tập hợp những cán bộ khoa học có liên quan tiến hành một chương trình khoa học nghiên cứu phát triển tổng thể kinh tế – xã hội ở Tây Nguyên, có tính đến quan hệ với vùng Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ, trong đó tập trung nghiên cứu vấn đề bô xít Tây Nguyên một cách đầy đủ, toàn diện những vấn đề mà Bộ Chính trị đã nêu lên. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu ấy, Trung ương, Quốc hội mới cân nhắc có nên khai thác hay không nên khai thác. Tôi thiên về chủ trương hiện nay không nên khai thác, chờ khi khoa học phát triển, có công nghệ mới hiện đại hơn sẽ tiết kiệm tài nguyên, hiệu quả cao hơn, an toàn hơn. Hiện nay chưa khai thác bô xít ở Tây Nguyên, dành tài nguyên đó cho thế hệ mai sau và không khai thác bô xít thì chúng ta vẫn tiến hành được công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 

Tôi đề nghị Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội hãy nêu cao trách nhiệm to lớn của toàn Đảng, toàn dân thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo một cách dân chủ, khoa học. Chỉ quyết định khi đã biết được kết quả nghiên cứu phân tích đầy đủ, toàn diện các vấn đề đặt ra, lắng nghe ý kiến rộng rãi của đông đảo các nhà khoa học, của cán bộ và nhân dân hơn nữa. Làm như vậy là để tránh được quyết định sai lầm, gây nên tai hoạ lớn cho đất nước. 

Mong Trung ương và Quốc hội phát huy dân chủ, bàn bạc kỹ lưỡng, có quyết định đúng đắn. 

Xin chúc các đồng chí mạnh khoẻ. 

Chào thân ái, 

Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2009

Võ Nguyên Giáp”

thu 3http://proxyweb.com.es/browse.php?u=http%3A%2F%2Fwww.truongduynhat.vn%2Fwp-content%2Fuploads%2F2013%2F02%2Fthu-3a.jpg&b=12
--> Read more..

ĐCS LB Nga sẽ xây dựng nhóm "blogger đỏ"

 Геннадий Зюганов на XV съезде КПРФ
Gennadi Zyuganov tại đại hội XV của ĐCS LB Nga

Photo: Vladimir Fedorenko/RIA Novosti

КПРФ сформирует группу «красных блогеров»


Nguồn: lenta.ru

Kichbu p osted on 25.02.2013


Những người cộng sản Nga dự kiến thành lập nhóm “blogger đỏ” mà họ sẽ phá vỡ các khuôn mẫu chống cộng sản và chọc thủng “vòng vây thông tin”. Theo ITAR-TASS đưa tin, Gennadi Zyuganov nói về điều này tại đại hội của ĐCS LB Nga. Theo lời của nhà lãnh đạo đảng, các đồng chí của ông cần nổ lực hoạt động trên internet, nói riêng – trên các mạng xã hội, là biện pháp hiệu quả và rất rẻ để truyền bá thông tin”.

Đại hội XV của ĐCS LB Nga khai mạc tại cung hòa nhạc “Iznalovo” ở Moscow hôm thứ bảy, 23 tháng Hai, trên site của đảng giới thiệu videoclip các hoạt động của đại hội. Nói về chính sách thông tin của những người cộng sản, Zyuganov, ngoài internet, đã đề cập đến truyền hình: ông nói rằng kênh truyền hình “Đường lối Đỏ” của đảng đã bắt đầu hoạt động đêm rạng ngày thứ Bảy.

Theo thông tin của ĐCS LB Nga, 321 đoàn đại biểu tham gia đại hội XV của đảng,  mời hơn bảy trăm khách, trong đó có đại diện của gần một trăm tổ chức nước ngoài. Đại hội mang tính chất báo cáo, bởi vào tháng Hai năm 2013 ĐCS LB Nga tròn  hai mươi tuổi. Theo lời Zyuganov, số lượng đảng viên của ĐCS LB Nga đạt 156 nghìn người, đồng thời, trong thời gian gần đây thành phần của đảng đã trẻ hóa đáng kể: đã có mười phần trăm đảng viên – ít hơn ba mươi tuổi.

Trong phát biểu của mình, Zyuganov, theo “Interfax” đưa tin, đã nói về sự tất yếu của tình hình căng thẳng của cuộc khủng hoảng nội bộ của đảng hiện nay và công bố chương trình cải cách. Nói riêng, những người cộng sản cam kết tiến hành dân chủ hóa hệ thống chính trị, tinh giảm bộ máy nhà nước và làm cho nó hoạt động hiệu quả hơn và mở rộng quyền hạn của quốc hội. Về các vấn đề kinh tế, nhà lãnh đạo ĐCS LB Nga nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường biện pháp điều chỉnh của nhà nước và cuộc đấu tranh chống tham nhũng.


--> Read more..

CHDCND Triều Tiên: các nhà khoa học hạt nhân viếng nghĩa trang Người cách mạng


Атомные ученые КНДР на Кладбище Революционеров


Nguồn: juche-songun

Kichbu posted on 25.02.2013

Những người tham gia chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên viếng Nghĩa trang Người cách mạng trên núi Tason.
 

Xem thêm:
- BTT khen thưởng 11.000 người tham gia chương trình hạt nhân (RFI).

-----
--> Read more..

Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013

Các kiểu tóc cho phép ở Bắc Triều Tiên


Стрижки которые разрешены в Северной Корее

Kichbu posted on 23.02.201318 kiểu tóc cho phép đối với phụ nữ và 10 kiểu đảng đã chọn cho đàn ông.

18 стрижек разрешены для женщин и 10 партия выбрала для мужчин.


 
----

--> Read more..

CHDCND Triều Tiên đe dọa tiêu diệt quân đội Mỹ ở Hàn Quốc

Новость на Newsland: КНДР  уничтожит американские войска в Южной Корее

КНДР грозит уничтожить американские войска в Южной Корее


Nguồn: interfax.ru newsland.com

Kichbu posted on 23.02.2013                               Seoul. 23 tháng Hai. INTERFAX.RU - Bộ chỉ huy quân đội Bắc Triều Tiên cáo buộc Hoa Kỳ âm mưu gây hấn chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên, hàng EFE đưa tin.

Theo các thông tin của hãng, đại diện quân đội CHDCND Triều Tiên qua điện thoại thông báo cho tướng Mỹ Jame Thurman, trong đó lưu ý rằng những hành động xâm lược của Hoa Kỳ có thể dẫn đến xung đột vũ trang. "Các vị cần nhớ rằng ai phát động cuộc chiến tranh sẽ bị tiêu diệt không thương tiếc",  trong thông báo nói.

Tại Bình Nhưỡng tuyên bố này được đưa ra không lâu trước khi các cuộc tập trận chung quy mô lớn của Hoa Kỳ và Hàn Quốc bắt đầu. Các cuộc tập trận này CHDCND Triều Tiên xem là "hành vi xâm lược" và "cực kỳ hành động nguy hiểm".

-----
--> Read more..

Không cho phép cựu thủ tướng Đài Loan giao tiếp trên Mạng

Экс-премьер Тайваня

Экс-премьеру Тайваня не дают общаться в Сети
Nguồn: ntdtv.ru

Kichbu posted on 23.02.2013Trải nghiệm giao tiếp của cựu thủ tướng Frang Se của Đài Loan với những người sử dụngInternet không lâu.


Hôm thứ Tư, account của ông trên dịch vụ của các microblog Sina Weibo Trung Quốc đã bị đóng cửa trong chỉ chưa đầy sau một ngày khai trương trang , mặc dù nó đã kịp nổi tiếng. Trong một thời gian ngắn trên account của Tạ có hơn 60 000 người đọc.

Rrang Se - cựu lãnh đạo của đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP) ở Đài Loan. Ông nổi tiếng là người quyết liệt phản đối sự phi phạm của các quan chức cộng sản Trung Quốc đối với chủ quyền của Đài Loan.

Hơn nửa thế kỷ, hòn đảo Đài Loan, về thực chất, là một nhà nước độc lập. Tuy nhiên, Trung Quốc xem nó là một tỉnh phiến loạn của mình cần phải được nhập vào CHND Trung Hoa.

"Nhiều người sử dụng Internet, có lẽ, muốn biết ông viết trong về điều gì trong các post của mình. Trên thực tế, đa số người sử dụng Mạng từ Trung Quốc đại lục ủng hộ những lý tưởng của DPP. Đảng này, thường thường,  chú ý nhiều đến nhân quyền”, - một người sử dụng Mạng từ Tân Cương bình luận.

Tạ hôm thứ Tư đã viết trên trang của mình: “Tự do ngôn luận không phụ thuộc vào việc bạn chỉ trính ai đang cầm quyền. Nhưng, chắc chắn, phụ thuộc vào việc, bạn sẵn sàng mất tự do của mình hay không sau khi làm điều đó”. Và vào chính ngày đó trang của của ông bị đóng.

Frang Se – không phải là người duy nhất trong số những người nổi tiếng bị đóng account trên microblog của Sina Weibo.

Diễn viên nổi tiếng Mỹ Prad Pitt, người đã bị chính quyền Trung Quốc cấm nhập cảnh vào Trung Quốc sau khi ông đóng vai trong phim “Bảy năm ở Tây Tạng”, cũng đã mở trang của mình trên Weibo vào đầu năm nay. Theo thông tin của “Hollywood Reporter”, nó đã biến mất.

Li Kaifu, cựu chủ tịch chi nhánh Trung Quốc của tập đoàn Google, đã công khai chỉ trích kiểm duyệt Internet của chế độ Trung Quốc. Account của ông đã bị đã gỡ bỏ trong suốt ba ngày vào đầu tuần này. Ở Li – hơn 50 triệu người đọc.

Trang của Frang Se bị đóng sau vài ngày khi nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình nói với các đảng viên đảng cộng sản rằng họ cần phải “chịu đựng với những chỉ trích gay gắt”.
--> Read more..

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

Mao Mới buộc tội Gorbachev


Новый Мао обвиняет Горбачёва

Новый Мао обвиняет Горбачёва


Nguồn: argumenti.ru

Kichbu posted on 22.02.2013“Người cầm lái vĩ đại”của Trung Quốc  được bầu mới đây ngay lập tức đã nắm dao đằng chuôi. Tập rất lo lắng bởi sự sa sút đạo đức đã làm hư hỏng đất nước của ông. Phổ thờ “quỷ vàng”, sự gia tăng số lượng những người mới phất lên, nạn mua quan bán chức đang làm xói mòn đất nước Thiên triều.


Trong tình hình như thế, quyền lực của đảng đang suy yếu, và ban lãnh đạo Trung Quốc lo ngại khả năng lặp lại ở đất nước của họ kịch bản, mà theo đó Liên bang Xô Viết đã tan rã. Báo cáo mật của tân tổng bí thư đã rò rỉ trong báo chí phương Tây. Trong phát biểu của mình, ông với sự bộc trực cộng sản đã cảnh báo giới thận cận của ông: “Chúng ta đang có cơ bị kết thúc như Gorbachev”.

Theo ý kiến của đồng chí Tập, hơn hai mươi năm trước, người Nga đã bị thất bại, bởi vì trong ban lãnh đạo không tìm đâu ra dù chỉ một người, mà người đó có thể “cư xử như người đàn ông, và có thể tiến lên phía trước để chống lại”. Điều này xảy ra vì thiếu những tư tưởng và niềm tin vững chắc của giới chóp bu Xô Viết. Nói đơn giản hơn, Tập trong bài phát biểu bí mật của mình – ông sẽ không vì bất cứ điều gì để trở thành Gorbachev thứ hai. Để ngăn ngừa lặp lại sự sụp đổ của Liên Xô, người cầm lái của Trung Quốc yêu cầu quay trở lại những tư tưởng cộng sản đích thực. Đảng, theo lời ông, cần biết tiếp thu “thậm chí sự chỉ trích gay gắt nhất”. Nhưng trước hết cần phải chấm dứt nạn xa hoa – bài trí nội thất lãng phí và những tiệc tùng bất tận. Tập bày tỏ rất đơn đơn giản: “Chỉ cần súp sơ sơ và vài món là đủ”.

Nhiều nhà phân tích cảnh báo, Tập Cận Bình thực tế còn “đỏ hơn cả đỏ” và là người ủng hộ chính sách của Mao vĩ đại. Tuy nhiên ông cũng không quên về cả những cuộc cải cách. Nhưng, theo lời của ông, chúng cần được cần thực hiện từ từ. Nói về điều này, tân tổng bí thư nhớ lại câu cách ngôn nổi tiếng của Đặng Tiểu Bình: “Qua sông, phải dò đá”.

Đọc thêm:


-----
--> Read more..

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

Thiên thạch Chebarkul. Tường trình-ảnh đầy đủ với các nhận xét


След после взрыва метеорита. Раздвоение.

Взрыв метеорита в небе над Челябинском (Чебаркульский метеорит). Полный фото-отчет с комментариями.
Kichbu posted on 22.02.2013
коллаж-изображений


Buổi sáng. Khởi đầu.

Buổi sáng giá lạnh (khoảng -17 độ C), không có gió và mây. Và bởi vì ngày hôm trước là một ngày rất ấm (nhiệt độ gần bằng không) - cây cối bao phủ bởi sương giá. Tôi quyết định đi đến địa điểm yêu thích để chụp ảnh phong cảnh không xa ngôi nhà của mình. Khoảng 9:00 sáng, tôi có mặt tại địa điểm và bắt đầu thực hiện những bức ảnh đầu tiên. Không có gì là không bình thường và đáng chú ý trên bầu trời trước khi xuất hiện đối tượng. Sau khi thực hiện một vài bức ảnh từ nhiều góc độ khác nhau, tôi chuyển đến một điểm khác. Máy ảnh nhằm theo hướng mặt trời mọc (trước  khi mặt trời xuất hiện chỉ tính từng phút).
за 15 минут до взрыва метеорита (вид на восток)


9:04:57 Một trong những bức ảnh đầu tiên được thực hiện vào buổi sáng. 15 phút trước khi vụ nổ thiên thạch (nhìn về phía đông)

Панорама местности (угол обзора около 180 гр.) 10мин. до взрыва метеорита


9:14:27 - 9:15:59 Toàn cảnh địa hình (góc nhìn khoảng 180 độ)
5 минут до взрыва метеорита (вид на Юго-запад)


9:17:11,  3 phút trước  sự bùng nổ của thiên thạch, nhìn phía Tây Nam.
несколько сеунд до взрыва метеорита (вид на восток)


iso 50 f14 32mm 0.6s 9:19:43, một bức tranh toàn cảnh, một vài giây trước khi vụ nổ thiên thạch (nhìn ở phía đông). Sự bùng cháy sẽ bên phải.

Bùng cháy.

Vâng! Đối tượng xuất hiện thật  bất ngờ! Chiếc máy ảnh trên chân máy và gần như nhằm vào hướng đó (trên bức ảnh cao hơn), từ đó xuất hiện đối tượng. Tôi nghiêng người qua máy ảnh để thay đổi góc máy ảnh và thực hiện một bức toàn cảnh. Vào thời điểm đó phía bên hông, tôi thấy một chớp sáng. Lúc đầu, nó còn nhỏ. Lập tức tôi hướng máy ảnh đến đối tượng, và vào thời điểm này sự bùng cháy đạt đỉnh điểm của nó, và tất cả mọi thứ xung quanh tràn đầy ánh sáng rực rỡ.
Взрыв метеорита в Челябинске, ЧБ


iso 50 f14 35mm 0.6s 9:20:33
взрыв метеорита,  цветной вариант


iso 50 f14 35mm 0.6s 9:20:33

Раскаленные частицы метеоритного тела,  несколько секунд после взрыва

so 50 f14 27mm 0.6s 9:20:43

Các hạt cháy của thiên thạch, một vài giây sau vụ nổ (bùng cháy). Trên bức hình ảnh cho thấy, sau khi bị vỡ, hai mảnh vỡ tương đối lớn tiếp tục chuyển động.

Nhận thức.    

Suy nghĩ bối rối và tự phát. Điều đầu tiên tôi nghĩ đó không phải một thiên thạch, mà là một quả bom hạt nhân. Sau đó, tôi nhớ về các thông tin trên các phương tiện truyền thông về một tiểu hành tinh và có thể nó đang xích lại gần Trái đất. Sau đó là những ý nghĩ về một chiếc máy bay bị rơi. 

След после взрыва метеорита. Раздвоение.

Panorama 2 khung ngang 24mm. 9:21:35, 9:21:45

Sự phân đôi dấu vết sau vụ nổ chính (bùng cháy). Cái phễu ở cuối của dấu vết nom như một cây nấm nhỏ.
 метеоритный след.


Panorama 2 khung 24mm. 9:24:11, 9:24:15


Cảm xúc.

Trong những giây đầu tiên nhịp tim đập nhanh và khó thở xảy ra, cũng như  đôi tay run lẩy bẩy, chắc là hậu quả của cú sốc về những gì nhìn thấy. Khi sự bùng cháy đạt mức tối đa, tôi cảm thấy trên mặt khá nóng rát (nó kéo dài chỉ vài giây).

Vào thời điểm bùng cháy rực rỡ, tôi cũng cảm thấy nhức nhối mắt vì ánh sáng mạnh không chịu nổi. Tôi không nhận thấy những cảm giác thể chất nào bởi vì tôi ở  khá xa các công trình bê tông và các con đường. Lập tức sau một loạt các vụ nổ trên rừng thông, gần đó - một số lượng lớn chim bay lên bầu trời, bay tao tác. Tim đập thình thịch, khó thở, và đôi bàn tay run rẩy mạnh hơn. Cảm giác bị sốc trở nên rõ rệt hơn.

метеоритный след до восхода солнца

Toàn cảnh vài phút sau vụ nổ. 4 ảnh 24mm 9:32:15 - 9:32:31

метеоритный след до восхода солнца - 3

Panorama, 2 ảnh, 24mm 9:33:01 - 9:33:13

Chụp ảnh.

Như đã viết, ngay lập tức khi nhìn thấy sự bùng cháy đầu tiên, tôi quay máy ảnh hướng tới đối tượng và ghi được một bức ảnh. Nó bị quá sáng, tôi bắt đầu cố gắng chỉnh lộ sáng ghi được đối tượng không quá sáng một cách cập rập. Tôi không nhớ chính xác tôi thực hiện  bức hình với những hạt nóng bên trong dấu vết như thế nào. Tất cả như trong sương mù, và xảy ra trong một vài giây. Tiếp theo, tôi nhớ cách hành động của mình thật mơ hồ. Tôi đã làm tất cả mọi thứ "một cách tự động". Trạng thái bị sốc không cho phép tập trung để đặt các giá trị chính xác và chọn đúng góc độ máy ảnh. Tôi nhớ rằng tôi đã đánh rơi xuống tuyết tuyết bộ phận điều khiển của máy ảnh  và tôi thay bộ lọc màu trên ống kính. Chỉ sau một loạt các vụ nổ, tôi mới tỉnh trí một chút, đã có thể thiết lập lộ sáng chính xác, chọn góc chụp của máy ảnh và ghi được  một vài bức toàn cảnh với đám mây còn lại của thiên thạch.

Một vài lời về thiên nhiên xung quanh thay đổi như thế nào. Cảm thấy giống như bầu trời xanh hơn và trong vắt hơn. Mặt trời vào thời điểm đó đã mọc lên, nhưng độ sáng của nó không như mặt trời buổi sáng, mà giống mặt trời giữa trưa.
метеоритный след в лучах восходящего солнца


Panorama, 4 ảnh, 24mm 9:38:43 - 9:39:07
метеоритный след в лучах восходящего солнца - 2


Panorama, 6 ảnh 24mm 9:44:03 - 9:45:15

метеоритный след в лучах восходящего солнца - 3


Panorama, 2 ảnh, 24mm 9:47:21 - 9:47:37

метеоритный след в лучах восходящего солнца - 4


Panorama, 4 ảnh, 24mm 9:52:49 - 9:53:19

P. S.

Sau khi tôi chụp được các bức ảnh, đám mây gần như  tan biến, tôi  thu dọn máy móc và đứng một lúc. Quan sát thiên nhiên xung quanh mình, và nghĩ những gì vừa trải qua. Suy nghĩ đầu tiên là về những người thân yêu, gọi điện thoại rất khó, bởi vì mạng bị quá tải. Những suy nghĩ không làm tôi yên lòng, không cho tôi nhận thức được quy mô của sự cố và hậu quả của nó. Trên đường về nhà, tôi nghĩ về  việc mình đã tham gia vào việc gì đó rất toàn cầu và rất quan trọng. Chỉ khi tôi liên lạc được với gia đình của mình, tôi mới có thể tập trung vào những gì đã nhìn thấy. Những tin tức đầu tiên trên Internet không đưa ra được điều gì rõ ràng. Tôi ngay lập tức bắt tay vào việc chế ảnh và chuẩn bị công bố chúng. Trong suốt cả ngày, nhiều tin tức và giả thiết khác nhau bắt đầu  ập đến. Các tâm trạng sầu uất bao trùm xã hội.

Tuy nhiên, thật may mắn là chúng ta đang sống trong thời đại thông tin! Bạn có thể nhanh chóng chia sẻ những cảm xúc của mình, và nhận được bức tranh tổng quát của sự cố.

-----
--> Read more..

Tôi muốn quay lại Liên Xô!


 Хочу  в СССР!
Хочу в СССР!


Аlexei Vinogradov

Nguồn: topwar.ru

Kichbu posted on 21.02.2013Tôi đã mệt mỏi đi  trên con đường cải cách dân chủ, tôi đã hết tiền, còn những người láng giềng  bê tha rượu chè. Và trên truyền hình  của tôi  ngọn gió của  những đổi thay trong tương lai gào thét dữ dội , và những cái đầu của các phát thanh viên  tin tức cướp lời nhau đe dọa tôi bằng những giá trị của dân chủ.


Tôi thầm mơ ước mua được miếng bánh phết mứt với giá sáu kopeks Xô Viết và gói con cá trích trong số báoPravdamới nhất chưa đọc. Tôi muốn quay lại và đi trở lại. Tôi muốn đến một đất nước mà đó không có những kẻ khủng bố, gái mại dâm, thị trưởng, quà cáp, những dollars và đa nguyên đa đảng. Vâng, thử hỏi, chúng ta mười năm trước đây tống khứ một đảng đ sau đó quàng vào cổ mình cả chục đảng khác đ làm gì cơ chứ? Vâng, dù sao chúng ta vẫn thắng, dẹp bỏ những quan chức này và tăng thêm nhiều quan chức mới.

Có nghĩa, đ trở thành những người tự do, chúng ta cần phải là những người khố rách áo ôm. Và chúng ta đã trả tiền cho ai vì sự tự do của mình và cống hiến tất cả những gì chúng ta từng có? Cho bọn đầu sỏ, các chính khách, băng nhóm xã hội đen, các quan chức, hoặc tất cả cùng một điều đó?

Tôi lại còn muốn suốt cả ngày trên truyền hình tôi nghe họ nói dối về những thành tựu của chủ nghĩa xã hội, chứ không làm tôi sợ hãi bằng những thất bại của chủ nghĩa tư bản. Hãy cho tôi  quay về Liên Xô. Tôi có thể tìm đường trở về, bởi vì theo con đường này, chúng tôi dần dần vứt bỏ tất cả đ  ra đi thật nhẹ nhỏm. Tôi sẽ lựa chọn tất cả điều này trên con đường cải cách của chúng ta và quay trở lại, Liên Xô, chứ không phải với hai bàn trắng.

Trong quá khứ xa xưa tôi đã không biết bao lần thề lời thề của thiếu nhi tháng Mười, đội viên và đoàn viên comsomol, và tại sao đó tôi vi phạm tất cả những lời thề đó. Còn sau đó tôi nói chung đã bán Tổ quốc. Trong cuộc sống xa xưa đó, khi còn Liên Xô, tôi trong đội ngũ Hồng quân đã thề trung thành với tổ quốc xã hội chủ nghĩa, và trong khi  các ngón tay của tôi mướt  mồ hôi trên khẩu tiểu liên Kalashnikova một cách yêu nước. Tôi đã vi phạm lời thề và bây giờ phải chịu tội trước các đồng chí của mình, những người, đến lượt họ, cũng đã bán Tổ quốc và cần phải chịu tội trước tôi.

Tôi thường nghĩ tại sao tôi lúc bấy giờ đã phản bội lời thề người lính và không rời bỏ vũ khí trong tay đ bảo vệ tài sản của chủ nghĩa xã hội. Đó là sự phản bội tập thể những lý tưởng xã hội chủ nghĩa của chúng ta và tìm kiếm những lý tưởng của tư bản chủ nghĩa mà hôm nay chúng ta cũng sẵn sàng bán nốt.

Tôi, về nguyên tắc, đồng ý nhớ lại lời thề người lính của mình và thực hiện nghĩa vụ của mình, nhưng Tổ quốc tôi không trao cho tôi khẩu tiểu liên và thậm chí còn truy xét những người bộ hành trên phố đ tước vũ khí.

Rõ ràng, Tổ quốc không còn trong mong gì hơn nữa từ chúng tôi chiến công trận mạc, đất nước bị xúc phạm và mệt mỏi chờ mong. Còn chúng ta lại cảm thấy rằng tổ quốc đang lâm nguy, và nghĩ rằng cần chạy thoát khỏi nó như thế nào. Tôi không muốn đến Mỹ, tôi muốn đến Liên Xô. Tôi sẽ dũng cảm xếp hàng mua xúc xích, tham gia ngày lao động cộng sản thứ Bảy và mang những băng rôn nặng nề nhất trong những cuộc diễu hành ngày Một tháng Năm cho đến giọt máu cuối cùng. Tôi thề đấy, hãy tin tôi đi, nếu còn có thể tin tôi được.

Học tập chủ nghĩa cộng sản không bao giờ muộn, vâng và thậm chí cũng không cần phải học, mà chỉ cần ôn lại. Buổi sáng tỉnh giấc với ca từ của  quốc ca cũ, ăn một thẻo xúc xích mua theo tem phiếu, mua chiếc vé tàu điện năm copeks và tự hào đi qua cổng của nhà máy thương yêu.

Tôi sẽ là chiến sỹ thi đua lao động cộng sản, thề đấy, và tình nguyện mua những chiếc vé xổ số tiền-hàng của DOSAAF.

Và khao khát đến chảy nước mắt dù chỉ một lần nho nhỏ lại được nhìn thấy khẩu hiệu về chiến thắng, về chủ nghĩa xã hội và tình hữu nghị giữa các dân tộc Xô Viết. Chúng ta tại sao đó đã bỏ Riga, thua Krym trong ván cờ, còn bây giờ chúng ta vẫy gọi người Nhật bản đến mình bởi quần đảo Kurils. Thế thì, chết tiệt, cho luôn cả Kievthành phố mẹ của tất cả các thành phố của chúng ta. Tôi muốn trở về Liên Xô, nơi tất cả chúng ta lại cùng nhau, tất cả vẫn sống, nơi không có cảnh bắn nhau, bom rơi đạn nổ, không chia lìa. Nếu chúng ta đã hiến dâng tất cả vì xúc xích và bia long, thì hãy giành lại, tôi không muốn nói cám ơn nhiều hơn nữa.

Và mỗi ngày người ta làm chúng ta  kinh hãi bằng thay đổi quái gỡ Hiến pháp mới đây. Vâng cũng không nên làm chúng ta sợ hãi, ít người đọc nó và thậm chí cũng không ai đ ý nếu đó người ta lặng lẽ viết lại điều gì. Không bao giờ có thể tước của người Nga quyền được lao động, dù sao người ta cũng sẽ bắt làm việc, và chỉ một lần người ta đã toan tước đi quyền được nghỉ ngơi khi họ đốn những vườn nho và cấm uống rượu. Tất cả được trả lại không cần Hiến pháp nào, bởi vì không thể nào đ như thế được. Một lần tôi thử so sánh tất cả hiến pháp của Nga và Xô Viết. Cái sau bao giờ cũng đẹp hơn cái trước. Về nguyên tắc, mỗi hiến pháp tiếp theo tốt hơn và không thực hiện được hơn so với hiến pháp trước.

Tôi, ví dụ, muốn sử dụng quyền tự do ngôn luận hợp hiến, nhưng không tìm thấy những từ ngữ phù hợp.

Tôi tuyệt nhiên không muốn hôm nay lấy lại tất cả và chia chác, tôi đơn giản muốn trở về Liên Xô và đó sẽ không bao giờ cho ai bất cứ cái gì.

Tôi muốn quay lại vào năm 1980, tập hợp tại một chỗ tất cả các chính khách hôm nay, còn trẻ và chưa bị thoái hóa, kể cho họ nghe tất cả về hai mươi năm qua và xem họ sẽ nghĩ lại như thế nào.

Và chúng ta Liên Xô lại sẽ bẻ ngược những dòng sông tốt hơn là toàn bộ đất nước cùng lúc.

Tôi sẽ sung sướng Liên Xô quá khứ nộp tất cả các định mức GTO, giấy vụn, sắt thép phế thải, tiền đoàn phí và tiền ủng hộ Châu Phi bị áp bức. Hãy lấy tất cả đi, tôi không tiếc. Điều này hoàn toàn không đắt vì một cuộc sống thanh bình. Chúng ta sẽ quật Leonhid Ilich (Brezhnev) lên, làm ông sống lại, chúng ta sẽ hôn lên bất kỳ chỗ nào có thể và treo các loại huân chương lên ngực đảng hài cốt của ông, và cứ hãy đ ông phều phào nói cho chúng ta về một tương lai tươi sáng từ khán đài cao của đại hội thường kỳ. Điều này đã ru ngủ cả nước một cách chắc chắn mà chẳng có gì đánh thức nó được, nếu không biết chính xác lôi cuốn nó bằng cách nào. Vâng ai quát vào tai một đất nước đang ngủ yên lặng, và, không cho nó trả men (опохмелиться), rủ rê đổi các giá trị của chủ nghĩa xã hội lấy những dollars Hoa Kỳ. Chúng ta hiện có đồng dollars xanh này nhiều hơn chính nước Mỹ, nhưng nikhren (нихрена) không còn nhiều, vâng, dĩ nhiên, không nhiều, nhưng chúng ta đang đổi điều này lấy đồng euro.

Tôi không thể đi theo con đường cải cách nhiều hơn nữa. Tôi không tin cả phái đ, phái trắng, cực tả, cực hữu, và vì tất cả điều đó họ không tin tưởng tôi. Tôi dường như hóa ra còn lại với toàn bộ nhân dân còn lại của mình, nhưng tôi không còn sợ chính nhân dân này hơn nữa. Tôi luôn luôn với họ, và bất ngờ bị ngã, vâng, ngẫu nhiên, bây giờ quay trở lại đội ngũ, vâng bỗng nhiên tôi nhìn thấy rằng không chỉ mình tôi bị ngã, rất nhiều người xung quanh cũng ngã gục.

Rõ ràng, đó chỉ là giấc mơ. Tôi bắt đầu nâng họ dậy, nhưng họ xử sự với tôi bằng lời chửi rũa mà tôi hầu như không hiểu được. Tôi nhìn lại bản thân mình và thấy được rằng bản thân tôi dần dần đã biến thành một kẻ tư sản đắc chí và giống như “Cậu bé-tồigià nua. Tôi bắt đầu thét lên rằng ba ngày sau Hồng quân sẽ đến và giúp đõ chúng ta thoát khỏi bọn tư sản tởm lợm, nhưng không một ai nghe thấy tôi. Tôi tỉnh giấc và quyết định quay trở lại Liên Xô.

Tôi không gọi ai đi đến đó, tôi ra đi một mình đến đất nước, nơi mọi người đã chờ mong những điều tốt đẹp nhất và để tuột mất những gì tốt đẹp.

Tôi cảm thấy rằng hầu như tất cả muốn trở lại Liên Xô ngay lập tức, và họ đến đó hàng ngũ chỉnh tề, có thể, thậm chí do chính phủ của chúng ta đứng đầu. Tôi muốn chạy đến đó đầu tiên, giữ chỗ cho họ. Những người còn lại sẽ bắt đầu đứng sau tôi, nhưng dù sao cũng không đủ chỗ cho tất cả mọi người.

Điều này sẽ, nhưng sẽ sau đó. Còn bây giờ tôi  ra đi một mình. Họ sẽ ném đá vào lưng tôi. Và sau đó người ta sẽ ném đá vào lưng những người chạy tiếp sức tôi, nhưng sẽ ra đi cùng với tôi. Và sau đó theo những viên đá này tất cả trùng điệp sẽ lên đường, và để họ không bị lạc lối, tôi vẻ chỉ đường bằng phấn để quay lại thế nào cho đúng. Điều này thật dễ dàng. Vâng, cần phải làm sao để Lenin sống lại, đảng trở nên vinh quang và lương tâm, trẻ em đăng ký vào đoàn thanh niên comsomol và luyện tập thể dục thể thao. Cần phải cướp của của tất cả bọn nhà giàu và làm cho chúng ngang bằng những người nghèo, sản xuất rượu vodka mỗi chai 4 ruble 12 copeks, và cùng với những người Ucraina, Belorusia, estonia và các dân tộc anh em khác uống say đến mức quên cả sự thù địch và lại tỉnh giấc ở Liên Xô. Đó là con đường duy nhất, và không có con đường nào khác. Những trẻ em hôm nay sẽ được sống dưới chủ nghĩa xã hội, cứ xem nó ba lần không hay ho gì. Còn con cháu của chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng chủ nghĩa cộng sản, không phải ngay tức thì, dĩ nhiên, nhưng chắc chắn sẽ bắt đầu.

Chúng ta sẽ nhanh chóng trở lại Liên Xô, lại xây dựng đất nước hùng mạnh và đảng trung thực, khắp nơi nơi treo các chân dung của những lãnh tụ kính yêu và những lời vàng ngọc của họ, các nước phát triển lại học cách sợ chúng ta, còn chúng ta cùng hát ca một cách hòa bình trong những căn bếp nho nhỏ và bắt đầu kể không sợ hãi những chuyện hài hước về chính quyền và đảng cầm quyền. Đó là hạnh phúc đích thực – không có gì để có và chẳng có gì để mất.

Và sau đó tất cả sẽ lặp lại. Lại ai đó quát vào tai một đất nước đang ngủ thanh bình, và đất nước vui mừng tỉnh giấc và tưng bừng đi theo con đường cải cách dân chủ mới. Chúng ta, dĩ nhiên, sẽ tiến xa hơn một chút so với hôm nay. Nhưng chúng ta, nhưng người Nga, không bao giờ tiến  thẳng về phía trước hoặc quay thẳng lại, mà đi lòng vòng (Lenin vì lịch sự gọi nó là con đường xoắn óc), và những người tinh khôn nhất trong chúng ta sẽ quay ngoắt đầu tiên. Theo những câu tục ngữ của chúng ta thấy rằng sa hoàng của chúng ta thật minh anh, còn nhân dân sáng trí. Và bây giờ nếu chúng ta lựa chọn một người cai trị của mình làm sa hoàng, thì lập tức tất cả trở nên tinh trí và cùng nhau quay trở lại một cách hòa thuận. Quan trọng là tại chỗ rẽ không quá gấp khúc, còn nhiều người dân có thể lại bị áp bức, mặc dù không ai bị nhục mạ, và tất cả đổ sức lực tiêu cực cho những con đường gồ ghề.

Tôi không muốn quay trở lại với tất cả mọi người, tôi muốn quay lại ngay bây giờ, mạnh mẽ và đi theo con đường thẳng, và trực chỉ đến Liên Xô. Và tôi sẽ đợi tất cả các bạn ở đó.


Bản dịch chưa được biên tập. Mong các bạn góp ý để có bài dịch tốt hơn. Kichbu ..:)

-----
--> Read more..

Steps


Flag Counter