Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

Fabook sẽ không cắt bỏ các trang của những người sử dụng đã khuất

Новость на Newsland: Facebook не будет удалять страницы умерших пользователей

Facebook не будет удалять страницы умерших пользователей


Kichbu theo: golosscience.com

Ban quản trị mạng xã hội Facebook đã quyết định thể hiện sự tôn trọng những người sự dụng mạng đã qua đời. Các trang của những người sử dụng  đã mất sẽ được giữ gìn. Hơn nữa, cấu hình của chúng vẫn sẽ tồn tại ở dạng thức như khi người sử dụng còn sống, sẽ không có gì thay đổi.

 facebook, twitter, аккаунты, социальные сети,

Nhận thấy rằng càng nhiều người sử dụng của mạng lớn nhất muốn lưu giữ tài khoản và kết cấu của những người thân đã qua đời ở dạng thức mà chúng được lập ra. Như vậy, họ muốn để lại những đài tưởng niệm điện tử độc đáo của người thân của họ.

Tiện thể, gần một năm trước, ban quản trị Twitter đã thông qua quyết định lưu giữ thông tin của những người đã khuất.

-----

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Steps


Flag Counter