Thứ Hai, 6 tháng 12, 2010

Medvedev đề nghị Balan đánh giá sự thừa nhận Katyn

Дмитрий Медведев беседует с польским журналистом. Фото пресс-службы президента России

Dmitry Medvedev trả lời phỏng vấn nhà báo Balan. Photo văn phòng báo chí tổng thống Nga

Medvedev đề nghị những người dân Balan đánh giá sự thừa nhận Katyn

Медведев попросил поляков оценить признание Катыни

Nguồn: Lenta

Kichbu post on thứ hai, 06.12.2010

.

Xem thêm:

Medeved trả lời phỏng vấn các phương tiện thông tin đại chúng Balan (toàn văn bản tiếng Nga)

Nguồn: Kremlin

Sau khi Duma quốc gia đã quy lỗi cho ban lãnh đạo Liên Xô về các vụ thảm sát hàng loạt tại Katyn, những người dân Balan cần thay đổi thái độ của mình đối với Nga. Theo RIA Novosti, tổng thống LB Nga Dmitry Medvedev đã nói về điều này khi trả lời phỏng vấn các phương tiện thông tin đại chúng Balan trước chuyến thăm chính thức Balan.

.

Theo lời tổng thống Nga, sự thừa nhận của Duma quốc gia về trách nhiệm của ban lãnh đạo Liên Xô đố với sự hành hình những người Balan tại Katyn có nghĩa rằng, những người Nga đã thay đổi quan điểm của mình về sự kiện này. Bây giờ đến lượt những người Balan, những người Balan cũng cần làm tất cả những gì có thể để cải thiện mối quan hệ của hai nước.

;..

Tôi muốn nói một điều – rằng hôm nay chúng ta có thể thông qua những quyết định mà chúng sẽ dọn sạch những chướng ngại của quá khứ và cho phép phát triển các quan hệ của chúng ta hoàn toàn theo cách khác. Vấn đề này nằm trong tay của chúng ta, và đây trên thực tế cần phải là sự lựa chọn chiến lược, chứ không phải quyết định tình thế”, - Dmitry Medvedev nói.

.

Medvedev gọi thảm họa Katyn – vụ tàn sát 22 nghìn tù binh Balan mùa xuân năm 1940 tại làng Katyn tỉnh Smolensk là một trong những vấn đề quan trọng nhất xác định sự khó khăn của các quan hệ Nga-Balan.

.

Ngày 26 tháng mười một Duma quốc gia đã ra tuyên bố, trong đó khẳng định rằng, các tù binh Balan tại Katyn đã bị giết hại bởi các sỹ quan của NKBD theo chỉ thị trực tiếp của Stalin và các nhà lãnh đạo Xô Viết khác. Trong tuyên bố cũng nêu rõ rằng, “công nghệ giết người hàng loạt” đã được áp dụng đối với hàng nghìn công dân Liên Xô bị bắn tại Katyn trong những năm 1936-1938.

.

Các đại biểu Duma quốc gia bày tỏ “lòng đồng cảm sâu sắc đối với tất cả các nạn nhân của các vụ tham sát vô căn cứ, và đối với tất cả thân nhân và những người gần gủi của họ”

.

Vào năm 1990 lần đầu tiên tổng thống đầu tiên của LB Xô Viết Мikhai Gorbachev đã thừa nhân trách nhiệm các các quan chức Xô Viết đối với các vụ thảm sát ở Katyn, tuy nhiên vấn đề này đã gây cuộc tranh luận rộng rãi. Nói riêng, tồn tại giả thuyết rằng các binh lính Đức chiếm đóng sau khi chiếm được tòa thị chính của tỉnh Smolensk đã bắn giết những người Balan ở Katyn năm 1941.

;

“Chỉ trong trường hợp này các quan điểm của các tầng lớp xã hội, các quan điểm của các chính trị gia, các quan điểm của các lực lượng xã hội khác có thể xích lại gần đến mức độ mà những mâu thuẫn trong quá khứ có thể thu hẹp lại. Và những thay đổi đổi đang diễn ra sẽ thực sự mang tính nghiêm túc, tính chiến lược, chứ không phải là tình thế nào đó để đạt được những mục đích nào đó”, - Dmitry Medvedev nói.-Kichbu-

---

Медведев попросил поляков оценить признание Катыни

После того, как Госдума возложила вину за массовые расстрелы в Катыни на руководство Советского Союза, свое отношение к России должны изменить поляки. Об этом, как сообщает РИА Новости, накануне визита в Варшаву заявил в интервью польским СМИ президент РФ Дмитрий Медведев.

По словам российского президента, признание Госдумой ответственности советского руководства за казни поляков в Катыни означает, что россияне изменили свой взгляд на это событие. Теперь очередь за поляками, которые тоже должны сделать все возможное для улучшения взаимоотношений двух стран.

"Я хотел бы сказать одно - что мы сегодня можем принять такие решения, которые расчистят завалы прошлого и позволят развивать наши отношения совершенно по-иному. Это в нашей власти, и это на самом деле должен быть стратегический выбор, а не тактическое решение для достижения каких-то целей", - заявил Дмитрий Медведев.

Катынскую трагедию - расстрел 22 тысяч пленных поляков весной 1940 года в селе Катынь в Смоленской области - Медведев назвал одной из важнейших проблем, определяющих трудность российско-польских отношений.

26 ноября Государственная дума приняла заявление, в котором утверждалось, что пленные поляки в Катыни были расстреляны офицерами НКВД по прямому указанию Сталина и других советских руководителей. В документе также отмечалось, что "технология массовых убийств" отрабатывалась на тысячах советских граждан, расстрелянных в Катыни в 1936-1938 годах.

Депутаты Госдумы выразили "глубокое сочувствие всем жертвам необоснованных репрессий, их родным и близким".

Впервые ответственность советских властей за катынские расстрелы признал в 1990 году первый президент СССР Михаил Горбачев, однако в России этот вопрос вызывал широкую дискуссию. В частности, существует версия, что поляков в Катыни расстреливали немецкие оккупационные власти после захвата вермахтом Смоленской области в 1941 году.

По словам президента РФ, ноябрьское заявление Госдумы отражает изменения в общественном сознании россиян. Однако для того, чтобы отношения двух стран вышли на партнерский уровень, новый взгляд на Россию должен появиться в Польше.

"Только в этом случае позиции общественных слоев, позиции политиков, позиции других общественных сил удастся сблизить до такой степени, что былые противоречия существенно уменьшатся. И тогда те изменения, которые происходят, действительно будут серьезными, стратегическими изменениями, а не какой-то конъюнктурой для достижения каких-то целей", - заявил Дмитрий Медведев.

Ссылки по теме
- Госдума возложила вину за расстрел в Катыни на Сталина – Lenta.ru, 26.11.2010

1 nhận xét:

  1. Những thế hệ đi trước cố gắng làm thiên hạ ghét sợ, những thế hệ đi sau cố gắng tạo hình ảnh thân thiện, để tạo lại tầm ảnh hưởng.

    Trả lờiXóa

Steps


Flag Counter