Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2015

Cuộc chiến tranh qua ống kính của quân chiếm đóng

df_hauptkatalog_0668967

Война в объективе оккупанта, часть вторая


Kichbu theo skif-tagĐây là cuộc chiến tranh của ông ấy, ông ấy đã nhìn thấy nó như thế qua ống kính "Laika" của mình.

Chúng tôi biết rằng nhiều đồng đội của ông sẽ không bao giờ trở về nhà. Franz không biết điều đó. Ông, có lẽ, đã không có ý tưởng rằng những bức ảnh ông sẽ được chúng ta xem sau 70 năm chiến tranh, bởi vì chính Franz đã không sống đến khi chiến tranh kết thúc. Ông bị bắt và chết tại Novorossiysk năm 1944.

 

Còn khi những chiến hữu của ông làm khách trong ngôi nhà của người khác. Không ai mời họ đến đó…


Tập thể dục thể thao, hát hò và nô đùa…


0012

df_hauptkatalog_0212757_003 - копия

df_hauptkatalog_0212757_004 - копия

df_hauptkatalog_0212757_005 - копия

df_hauptkatalog_0212757_006 - копия

df_hauptkatalog_0212757_008о - копия

df_hauptkatalog_0212757_009 - копия

df_hauptkatalog_0212757_010 - копия

df_hauptkatalog_0212757_011 - копия

df_hauptkatalog_0212757_012р - копия

df_hauptkatalog_0212757_013 - копия

df_hauptkatalog_0212757_015 - копия

df_hauptkatalog_0212757_021 - копия

df_hauptkatalog_0212757_022 - копия

df_hauptkatalog_0212852_029 - копия

df_hauptkatalog_0668898пг - копия

df_hauptkatalog_0668902 - копия

df_hauptkatalog_0668904 - копия

df_hauptkatalog_0668907 - копия

df_hauptkatalog_0668954 - копия

df_hauptkatalog_0668956

df_hauptkatalog_0668957

df_hauptkatalog_0668967

df_hauptkatalog_0668968р

df_hauptkatalog_0668969

df_hauptkatalog_0212757_033

df_hauptkatalog_0212758_016

df_hauptkatalog_0212758_018

df_hauptkatalog_0212761_025

df_hauptkatalog_0212761_026

df_hauptkatalog_0212761_028

df_hauptkatalog_0212761_029

df_hauptkatalog_0212761_033

df_hauptkatalog_0212761_035о

df_hauptkatalog_0212761_037

df_hauptkatalog_0212761_039

df_hauptkatalog_0212764_003

df_hauptkatalog_0212764_005

df_hauptkatalog_0212764_010

df_hauptkatalog_0212768_015

df_hauptkatalog_0212852_003п

df_hauptkatalog_0212852_006

df_hauptkatalog_0212852_007

df_hauptkatalog_0212852_011

Nhưng dấu hiệu của chiến tranh ngày càng thường xuyên và thường xuyên lọt vào ống kính của Franz Gresser...

df_hauptkatalog_0212755_004оп

df_hauptkatalog_0212756_005

df_hauptkatalog_0212756_012

df_hauptkatalog_0212769_013

df_hauptkatalog_0212849_033

df_hauptkatalog_0212849_035

df_hauptkatalog_0668879

df_hauptkatalog_0668881

df_hauptkatalog_0668912

df_hauptkatalog_0668928

df_hauptkatalog_0668867

df_hauptkatalog_0668868п

df_hauptkatalog_0668871

df_hauptkatalog_0668872п

df_hauptkatalog_0668873

df_hauptkatalog_0668874

df_hauptkatalog_0915155

df_hauptkatalog_0915157

df_hauptkatalog_0915161

df_hauptkatalog_0915164

df_hauptkatalog_0915165о

df_hauptkatalog_0915166

df_hauptkatalog_0915169

df_hauptkatalog_0915170а

df_hauptkatalog_0915171

df_hauptkatalog_0915172

df_hauptkatalog_0212759_030

df_hauptkatalog_0212760_004

df_hauptkatalog_0212760_008

df_hauptkatalog_0212760_009

df_hauptkatalog_0212760_011

df_hauptkatalog_0212760_013л

df_hauptkatalog_0212760_014

df_hauptkatalog_0212760_017

df_hauptkatalog_0212766_011

df_hauptkatalog_0212766_014

df_hauptkatalog_0212766_015к

df_hauptkatalog_0212766_017е

df_hauptkatalog_0212766_018

df_hauptkatalog_0212766_032п

df_hauptkatalog_0212766_035
-----

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Steps


Flag Counter