Thứ Bảy, 1 tháng 1, 2011

С Новым Годом или Happy New Year!

С Новым Годом или Happy New Year!
Nguồn: drugoi
Kichbu post on thứ bảy 01.01.2011 20:55© REUTERS/Татьяна Макеева

01.01.2011 Nga/Hoa Kỳ. Phóng sự ảnh 2011 - về Năm  mới, tất nhiên rồi. Mọi người đón Năm mới trên Quảng trường Đỏ ở Moscow và tai Times skverk ở New York như thế nào.
01.01.2011, Россия/США | Первый фоторепортаж 2011-го — про Новый год, конечно. Как его встречали на Красной площади в Москве и на Таймс-сквер в Нью-Йорке.


* * * * *


Фотографии: © REUTERS/Татьяна Макеева, Михаил Воскресенский, Jessica Rinaldi, Gary Hershorn, Lucas Jackson

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Steps


Flag Counter