Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012

Họ không muốn phá vỡ đất nước

Họ phản đối phá vỡ đất nước

Они против раскачивания страны

 

Nguồn: drugoi.livejournal.com

Kichbu post on 28.02.2012

 

 

 

 

 

Nội dung trên các khẩu hiệu từ trái sang phải: "Đất nước mạnh cần tổng thống mạnh", "Chúng tôi bỏ phiếu cho Putin", "Chúng tôi phản đối phá vỡ đất nước".

---

 

Photo: http://panzicov.livejournal.com/227499.html

23.02.2012, Nga | Thêm một phóng sự ảnh từ sân vận động Luznik http://panzicov.livejournal.com/227499.html

 

3 nhận xét:

Steps


Flag Counter