Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2012

Chủ nghĩa cộng sản được kỳ vọng ở đâu?

Chủ nghĩa cộng sản được kỳ vọng ở đâu?

Где обещанный коммунизм?

.

Tác giả Daniel Popel

Nguồnkabmir.comnewsland.ru

Kichbu post on 26.02.2012

 

Новость на Newsland: Где обещанный коммунизм?

.

«Thế hệ những người dân Liên Xô hôm nay sẽ được sống dưới chủ nghĩa cộng sản».

Cương lĩnh của Đảng CS Liên Xô. Năm 1961.

.

Mơ ước về bác ái và hạnh phúc đại đồng - đó là ước mơ ngàn đời của loài người. Loài người chưa bao giờ ngưng nghỉ vươn tới mục đích này. Bởi vậy các ý tưởng: "Người với người là bạn, là đồng chí, là anh em", "Làm theo năng lực - hưởng theo nhu cầu" - sẽ luôn luôn gây nên những ý tưởng và thúc đẩy con người với tất cả những ý định mới biến chúng đi vào cuộc sống bất chấp tất cả những thất bại trước đó.

Ngoài ra, các nhà sinh học từ lâu đã biết rằng những nguyên tắc này đã hàng triệu năm nay hành chức trong tất cả các hệ thống động vật tự nhiên và, nói riêng, trong cơ thể con người.

Điều duy nhất quan trọng đối với con người để, ví dụ, cả dạ dày, cả trái tim hoạt động với đầy đủ những khả năng của mình. Đối với cơ thể hoàn toàn không quan trọng rằng  những nổ lực của dạ dày ít hơn những nổ lực của trái tim về độ lớn và tầm quan trọng. Thiếu bất kỳ bộ phận nào trong số đó cơ thể không thể hoạt động bình thường. Lẽ tự nhiên rằng cả hai, mặc dù khác nhau về hoạt động, tiếp thu từ cơ thể như nhau về nhu cầu tất cả những gì cần thiết để hoạt động bình thường.

Xuất phát từ tất cả những điều nói trên, bất kỳ ý đồ nào phân tích những nguyên nhân thất bại của thí nghiệm chủ nghiã cộng sản ở Nga đều thú vị. Hơn thế, nếu sự phân tích này được tiến hành từ quan điểm ít được biết đến.Sự chín muồi của xã hội.

Xã hội Nga đã sẵn sàng biến ý tưởng "Làm theo năng lực - hưởng theo nhu cầu"?

Bởi bất kỳ quá trình nào đều phải trải qua tất cả các bậc phát triển để chuyển đến một trình độ khác về chất. Chẳng hạn, phôi thai người không thể được sinh ra, nếu không trải qua tất cả các giai đoạn phát triển trong bụng mẹ. Tất nhiên, có thể tạo ra những đẻ non một cách nhân tạo, nhưng lúc đó không nên ngạc nhiên với kết quả.Xã hội cần phải trải qua, thể nghiệm tất cả các phương án và những khả năng của giai đoạn phát triển này. Và chỉ khi giai đoạn này đã hoàn toàn giải quyết xong và xuất hiện khả năng không phát triển hơn nữa tại mức độ đó, chỉ lúc bấy giờ mới chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Điều này loại trừ sự xuất hiện những ý nghĩ quay trở lại trước đây, bởi vì không có chỗ nào để quay lại.Cuộc nội chiến đẫm máu ở Nga trong nhiều phương diện là kết quả của ý đồ nóng vội áp dụng ý tưởng của chủ nghĩa cộng sản không phải vào một nước công nghiệp, mà vào một nước nông nghiệp. Không phải ngẫu nhiên nền tảng của quân bạch vệ là nông dân, và Hồng quân cố gắng giáng những đòn đánh của mình vào các vùng công nghiệp. Nền văn minh tiếp theo của kinh tế phú nông, hợp tác hóa bằng bạo lực và bốc lột tàn khốc nhất nông dân nông trang đã dẫn đến sự xa lánh những ý tưởng của chủ nghĩa cộng sản lớn hơn nữa.

Sự đam mê những "đẻ non" như thế nhiều lần hú lên trong lịch sử Liên Xô. Ví dụ, mùa hè-thu 1991 các nước cộng hòa vùng Pribaltic, mà sự phát triển độc lập của chúng đã bị ngăn chặn bằng bạo lực vào năm 1941, đã trở thành ngòi nổ cho sự sụp đổ của Liên Xô. Nhân dân "Xô Viết" đã tiếp nhận điều này với thái độ dửng dưng điển hình chưa từng có.Sự cần thiết thay đổi chiến thuật.Sai lầm thứ hai của những người cộng sản Nga liên quan với mâu thuẫn giữa những đòi hỏi chiến thuật ở giai đoạn tổ chức và phát triển phong trào công nhân và ở giai đoạn thể hiện trực tiếp những tư tưởng cộng sản trên thực tiễn sau khi giành được chính quyền.

Để nhanh chóng thết lập cơ sở quần chúng và lật đổ chế độ cũ nhanh nhất, những người cộng sản đã thu hút cả những mong muốn vô cùng  vị kỷ của con người. Tại giai đoạn này khẩu hiệu "Tước đoạt những cái bị tước đoạt" được đẩy lên hàng đầu, tức là lòng căm thù sâu sắc đối với chính những người bóc lột này được đưa vào ý thức. Khẩu hiệu hấp dẫn  vị kỷ này cho phép thủ tiêu chế độ quân chủ cũng như chế độ dân chủ-tư sản mà không đổ máu.

Tuy nhiên ý tưởng thần túy vị tha được đặt làm nền móng cho mục đích chiến lược "Làm theo năng lực - hưởng theo nhu cầu". Tức là, người có học vấn  và người không có học vấn, người tháo vát và người vụng về, người mạnh mẽ và người yếu đuối mỗi người buộc phải cống hiến cho xã hội tất cả mọi khả năng cá nhân đầy đủ nhất của mình. Trong khi đó, tự nhiên, người có học vấn cống hiến nhiều hơn người không có học vấn… Nhưng tất cả đều nhận được từ xã hội bằng nhau theo mức độ nhu cầu của mình, không phụ thuộc vào khả năng của họ.

Giải quyết mâu thuẫn này có thể bằng cách từ bỏ tự nguyện, vị tha những người có học vấn và tháo vát … khỏi một bộ phận của mình vì lợi ích của những người ít học hơn và chậm chạp để thể hiện mục đích chiến lược chung và mong muốn đối với tất cả họ.


Nhưng trong khẩu hiệu "Làm theo năng lực - hưởng theo nhu cầu" chủ nghĩa vị kỷ có thể hiểu và chấp nhận được chỉ phần thứ hai của nó, nhưng không phải toàn bộ khẩu hiệu nói chung. Bởi vậy mục đích chiến lược như thế ngay trong đáy sâu tâm hồn kể cả giai cấp vô sản đã giành chiến thắng cũng hoàn toàn không mong muốn.Nuôi dưỡng lòng hận thù với giai cấp bóc lột, tức là với tầng lớp cụ thể của xã hội con người, những người này được đẩy thành kẻ thù. Do đó ở Nga tiếp theo là việc thủ tiêu tầng lớp quý tộc, tiêu diệt phú nông, đán áp chống "những kẻ thù" của nhân dân.Tuy vậy sự sụp đổ của Liên Xô cho thấy rằng không thể chấp nhận không một sự đàn áp nào chủ nghĩa vị kỷ vô tiền khoáng hậu trong lịch sử về sự tàn khốc và tính quần chúng bằng sức mạnh.Cách tiếp thụ thực tiễn mới.

Ở Liên Xô thay vì quyền lực cộng sản của giai cấp vô sản, trên thực tế chế độ phát xít đã được thiết lập. Chính, về bản chất, chủ nghĩa phát xít là sự tập hợp của một số người với mục đích tán tụng mình nhờ những người còn lại dưới mọi hình thức cực đoan nhất, cho đến mức hạ thấp họ đến mức của những người nô lệ và tiêu hủy thực thể. Và không quan trọng, những người còn lại đó là ai - Do thái hay là Zigan, các dân tộc khác hay là giai cấp đối lập.

Đó là hậu quả của cách tiếp thụ hiện thực một cách sai lầm. Đối với những người bolshevich, thực tiển phụ thuộc và hình thành bởi những hành động của con người. Nhưng nếu tước đi nguyện vọng của con người (của họ), thì, ở họ sẽ không có động lực đối với bất kỳ hành động nào nói chung. Xảy ra rằng thực tiễn phụ thuộc và hình thành không phải chính bởi con người , mà là những mong muốn của họ. Bởi vậy hoạt động không nên chống con người thực thể mà họ là chỉ là công cụ chứa các mong muốn, mà chống lại chính các mong muốn (trong trường hợp mong muồn đồi bại, vị kỷ bóc lột người khác), chống lại các nguyên nhân hành động của con người.Đưa nhận thức về sự cần thiết chuyển sang chiến thuật như thế có thể bằng con đường tuyên truyền và giáo dục mật tập vào phong trào công nhân. Chủ nghĩa Hitle ngay sau đó cho thấy trong thời gian ngắn toàn thể đất nước đã đảo lộn từ chân lên đầu như thế nào nhờ tuyên truyền.


Cũng chính xác rằng bằng cách giáo dục có thể đưa đến nhận thức của những người lao động rằng "kẻ thù giai cấp" đích thực là chủ nghĩa vị kỷ. Chủ nghĩa vị kỷ là đặc trưng của con người cho dù dười hình thức nào không có ngoại lệ.Còn tồn tại thêm một nguyên nhân căn bản của sự thất bại của thí nghiệm cộng sản ở Nga, mà từ lâu các nhà khoa học nghiên cứu lý thuyết hệ thống đại cương đã biết.


Một trong những khẩu hiệu trung tâm của phong trào cộng sản, nếu không phải trung tâm nhất là "Tất cả vì phúc lợi của mỗi người, mỗi người vì phúc lợi của tất cả". Như vậy đã xem thường thực tế rằng con người cứ cho là quan trọng nhất, nhưng dù sao cũng chỉ là một khâu trong các khâu trong hệ thống Thiên nhiên, mà trong đó tất cả các khâu có mối liên hệ qua lại lẫn nhau và phụ thuộc vào nhau. Hiện nay điều này được thể hiện bằng thuật ngữ "thế giới toàn cầu". Bởi vậy, mục đích của bất kỳ hành động nào cũng cần phải  và chỉ phải là phúc lợi của hệ thống trong sự toàn vẹn. Lúc đó, như kết quả phụ, tất cả các yếu tố cấu thành của hệ thống, trong đó có cả loài người, sẽ nhận được phúc lợi. Tức là, không thể đạt được phúc lợi chỉ cho một người, trong khi đó xem thường và hành xử thậm chí gây tác hại cho phúc lợi của Thiên nhiên nói chung.

Cái bánh chủ nghĩa cộng sản đầu tiên, như đã định cho nó, đã bị hỏng. Nhưng nó chỉ là đầu tiên, bởi vậy không thể tiêu diệt được mơ ước.

---

Các bạn đọc tham khảo. Bản dịch chưa được hiệu đính..:)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Steps


Flag Counter