Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

"Chúng ta đã không sống dưới chủ nghĩa xã hội, nhưng chủ nghĩa xã hội đang sống trong chúng ta"Участники акции федерации профсоюзов в Москве

NGA: CÁC CUỘC DIỄU HÀNH NGÀY 1 THÁNG NĂM
Kichbu posted on 01.05.2013


"Chúng ta  đã không sống dưới chủ nghĩa xã hội, nhưng chủ nghĩa xã hội sống trong chúng ta" .Từ site colonelcassad

«Мир, труд, Путин»: в Екатеринбурге началось первомайское шествие. Люди труда обгоняют «Единую Россию»


"Hòa Bình. Lao động. Putin"

«Мир, труд, Путин»: в Екатеринбурге началось первомайское шествие. Люди труда обгоняют «Единую Россию»

"Bảo vệ người lao động" . Từ site veved.ru


 Photo by spich9
"Những lá cờ bị vứt bỏ". Từ site  instagram.com


 Мир, труд, май
"Thế giới không có tư sản!" Từ site twitter.com
 


"Chủ nghĩa tư bản ở Nga - đó là cái chết cho Nga!"

"Lao động tự do - cho nhân dân tự do!"

"Chúng ta tham gia tuần hành Ngày 1 tháng Năm…. Bởi vì cùng nhau chúng ta là sức mạnh".Từ site colonelcassad
  *


Nội dung trên ảnh: "Ngày 1 tháng Năm công nhân thành phố Chicago đã tổ chức bãi công và biểu tình với đòi hỏi ngày làm việc tám giờ và các cuộc biểu tình đã kết thúc bởi cuộc xung đột đẫm máu với cảnh sát, bốn công nhân bị kết án treo cổ"  
Đọc thêm:
------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Steps


Flag Counter