Thứ Ba, 28 tháng 1, 2014

Nhật Bản: quần đảo Senkaku được xác định là di sản quốc gia

В японском учебнике истории архипелаг Сенкаку обозначен национальным достоянием

Японии архипелаг Сенкаку обозначен нацдостоянием


Kichbu theo: globalscience.ru

Trên các trang của sách giáo khoa Nhật Bản, đảo gây tranh cãi của Trung Quốc Hàn Quốc trong tương lai gần sẽ xác định là di sản quốc gia chính của đất nước. Cần thấy rằng đang nói về quần đảo Senkaku, quyền sở hữu trước đây đã được tuyên bố bởi Trung Quốc.

Chẳng hạn, trong những cuốn sách giáo khoa nhiều trang cũng như ở những tập lớn viết về lịch sử đất nước Mặt trời mọc, trước đây chỉ tồn tại vỏn vẹn 4 đảo Nam Kurils, mà vì chúng chính quyền đất nước đã tranh cãi kịch liệt với đất nước chúng ta, nhưng sau này tất cả các vần đề đã giải quyết bằng cách khá hòa bình.

Theo các danh sách mới được phê duyệt về các quy tắc trong lĩnh vực giảng dạy của đất nước Mặt trời mọc, đảo Senkaku cùng với  đảo nhỏ liền kề nó - Takeshima, bây giờ phân loại vào nhóm của đối tượng của di sản quốc gia. Các sách giáo khoa mới cũng nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của vấn đề địa chính trị liên quan đến đảo Senkaku, mà trước đây đã bị Hàn Quốc chiếm giữ bất hợp pháp.

Xem thêm:


---

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Steps


Flag Counter