Thứ Ba, 21 tháng 12, 2010

Trung Quốc cấm báo chí truyền thông sử dụng tiếng Anh

Фото ©AFP

Photo ©AFP

Trung Quốc cấm báo chí truyền thông sử dụng tiếng Anh

Китайским СМИ запретили использовать английский

Nguồn: Lenta

Kichbu post on thứ tư, 22.12.2010

.

Các quan chức Trung Quốc cấm báo chí truyền thông, các nhà xuất bản và chủ nhân của các websites sử dụng các từ nước ngoài, và, đặc biệt, các từ tiếng Anh, BBC News đưa tin. Theo ý kiến của các quan chức Trung Quốc, việc sử dụng các từ nước ngoài gây ảnh hưởng xấu đến sự trong sáng của tiếng Trung Quốc.

.

Các quan chức Trung Quốc yêu cầu báo giới tránh sử dụng các từ nước ngoài viết tắt cũng như các từ tiếng Anh đã bị Hoa hóa ("Chinglish"). Nếu một từ nào đó buộc phải sử dụng bằng từ nước ngoài, thì bên cạnh đó phải có chú giải bằng tiếng Trung Quốc.

.

Ở Trung Quốc tồn tại nhiều quy tắc thành văn và bất thành văn về điều gì có thể và điều gì không thể công bố trên các phương tiện truyền thông, tuy nhiên chính các quan chức của Ban tuyên truyền trung ương nội bộ của Ủy ban trung ương đảng CS Trung Quốc ra những quyết định cuối cùng.

.

Đầu năm 2010 Liên đoàn các nhà báo quốc tế (IEJ) đã đưa ra báo cáo về Trung Quốc và nhận xét rằng từ mùa hè 2008 ở Trung Quốc đã áp dụng hàng trăm biện pháp hạn chế, trong đó báo chí điện từ bị kiểm duyệt chặt chẽ hơn các lại hình báo chí khác.-Kichbu-

---

Китайским СМИ запретили использовать английский

Власти Китая запретили СМИ, издательствам и владельцам сайтов использовать иностранные слова, и, в особенности, английские, сообщает BBC News. По мнению китайских чиновников, использование иностранных слов в языке негативно отражается на чистоте китайского языка.

Китайские чиновники рекомендовали прессе избегать как употребления иностранных аббревиатур и сокращений, так и китаизированного английского ("Chinglish"), который является смесью китайского и английского. Если слово все же должно быть написано на иностранном языке, то рядом должно быть указано пояснение на китайском.

В Китае существует множество писаных и неписаных правил о том, что можно, а что нельзя публиковать в СМИ, однако окончательные решения принимают функционеры закрытого Центрального отдела пропаганды ЦК КПК.

В начале 2010 года Международная федерация журналистов (IFJ) выпустила доклад по Китаю, отметив, что с лета 2008 года в Китае были введены сотни ограничений, причем сильнее других цензуре подвергались интернет-СМИ и желтая пресса.

Ссылки по теме
-
China bans English words in media - BBC News, 21.12.2010
-
Власти Китая усилили цензуру СМИ – Lenta.ru, 31.01.2010

4 nhận xét:

 1. "Nếu một từ nào đó buộc phải sử dụng bằng từ nước ngoài, thì bên cạnh đó phải có chú giải bằng tiếng Trung Quốc". - Nên như thế !

  Trả lờiXóa
 2. Cha mẹ ơi !
  Иииии пожелаем успех утрееееее! Cái này dịch là chúc thành công buổi sáng hả kichbu? (Kiểm chứng với kichbu cho chắc ăn dù đã Gu-gồ :D)

  Trả lờiXóa
 3. Chúng tôi xin chúc thành công/thắng lợi/kết quả, menam à.
  Google chuyển không chính xác đâu..:)

  Trả lờiXóa
 4. Mỗi lần vào nhà menam0 là mất link..:(

  Trả lờiXóa

Steps


Flag Counter