Thứ Hai, 20 tháng 12, 2010

Tuyết vĩnh cửu

Tuyết vĩnh cửu

Вечный снег

.

Nguồn: Lenta

Kichbu post on thứ ba, ngày 21.12.2010

TP. Peterburg đang cảm nhận tất cả những vẻ đẹp của mùa đông Nga.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kichbu

1 nhận xét:

Steps


Flag Counter