Thứ Sáu, 26 tháng 3, 2010

Moscow: Hình ảnh Stalin sẽ không xuất hiện trong dịp kỷ niệm 65 Ngày Chiến thắng

Moscow: Hình ảnh Stalin sẽ không xuất hiện trong dịp kỷ niệm 65 Ngày Chiến thắng

 

Photo minh họa. Nguồn drugoi

Kichbu theo: http://www.echo.msk.ru/news/667058-echo.html

Kichbu

26.03.2010: Người Nga không có ý kiến thống nhất về việc khả năng xây dựng tượng đài Iossif Stalin nhân kỷ niệm 65 ngày Chiến thắng, tuy nhiên số người phản đối nhiều hơn, các nhà xã hội học  xác định

 

.

37% công dân có bày tỏ thái độ không tán thành với ý tưởng như thế, 24% - đồng ý, 28% - không có ý kiến. Các nhân viên của Trung tâm Levada dẫn ra các số liệu này. Như nghiên cứu được tiến hành vào tháng ba tại 44 khu vực trong cả nước chỉ rõ, các nhóm dân cư-xã hội khác nhau có quan điểm khác nhau về ý tưởng xây dựng tượng đài Stalin. Chẳng hạn, đa số công dân Nga trẻ hơn 25 tuổi tỏ ra thờ ơ với vấn đề này.

Đồng thời, ở Moscow hiện nay các cuộc tranh cãi đang tiếp tục diễn ra quyết liệt về việc lắp đặt các bức tranh cổ động với chân dung Stalin. Bộ trưởng văn hóa Alexander Avdeev phản đối một sáng kiến như vậy. Tham gia chương trình của đài phát thanh “Echo Moscow” ông giải thích tại sao.

Trước đây những nhà bảo vệ nhân quyền cũng đã phản đối kịch liệt việc lắp đặt các bức tranh cổ động với hình ảnh Stalin. Họ tuyên bố rằng  sẽ sẵn sàng tham gia biểu tình phản đối.-Kichbu-

Tin liên quan:

> Điện Kremlin lên án hiện diện của những tấm ảnh Stalin
http://nhipcauthegioi.hu/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2296

------

26.03.2010 22:03 : У россиян нет единого мнения относительно возможной установки памятника Иосифу Сталину к 65-летию Победы, однако противников больше, выяснили социологи

Отрицательно к такой идее относятся 37% граждан, положительно – 24%, безразлично – 28%. Такие данные приводят сотрудники Левада-Центра. Как показало исследование, которое было проведено в марте в сорока четырех регионах страны, различные социально-демографические группы по-разному относятся к идее установки памятника Сталину. Так, например, большинство россиян моложе 25-ти лет безразличны к этой проблеме.
Между тем, в Москве продолжают разгораться споры относительно установки плакатов с портретом Сталина. Министр культуры Александр Авдеев выступил против такой инициативы. В эфире радиостанции "Эхо Москвы" он объяснил, почему.

Ранее российские правозащитники выступили также резко против установки плакатов с портретом Сталина. Они заявили, что готовы выйти на акции протеста.

3 nhận xét:

Steps


Flag Counter