Thứ Sáu, 5 tháng 3, 2010

Người Nga xem cải cách Bộ nội vụ là mô phỏng

05.03.2010, 10:49:14

Фото "Ленты.Ру"

Фото "Ленты.Ру"

Người Nga xem cải cách Bộ nội vụ là mô phỏng

Россияне сочли реформу МВД имитацией

Kichbu theo: http://lenta.ru/news/2010/03/05/poll/

Kichbu

 

Đa số người Nga – 65 phần trăm số người được hỏi – không tin vào sự thực hiện thành công cải cách Bộ Nội vụ mà tổng thống Nga Dmitiry Medvedev tuyên bố cuối năm 2009. Tờ “Vedomosti”( "Ведомости" ) dẫn theo các kết quả điều tra xã hội học của “Trung tâm Levada” đưa tin.

.

Nói riêng, 28 phần trăm trong số những người không tin vào cải cách cho rằng cải cách chỉ là “sự mô phỏng”, thêm 11 phần trăm xem nó như là “những dư âm của cuộc đấu tranh dành quyền lực”. 27 phần trăm số người được hỏi cho rằng tình hình trong thời gian gần đây trong các cơ quan bảo vệ pháp luật xấu đi, nhưng không phải vì cuộc cải cách đã được tuyên bố mà vì một loạt các nguyên nhân khác. Chỉ có 26 phần trăm người Nga tin vào việc thực hiện thành công cải cách.

.

Theo các kết quả của cuộc điều tra xã hội học, Bộ Nội vụ hiện được tin cậy  thấp nhất trong số các cơ quan chính quyền – 67 phần trăm số người được hỏi lo sợ cảnh sát, chỉ có 30 phần trăm số người Nga tin tưởng vào lực lượng này.

.

Medvedev ký Sắc lệnh về cuộc cải tổ Bội Nội vụ ngày 24 tháng mười hai. Ngoài điều đó ra ông còn dự tính giảm bớt lực lượng của bộ này đến 20 phần trăm vào cuối năm 2012. Bước đi đầu tiên theo hướng này là thải hồi 17 tướng lĩnh.

.

Thêm một sáng kiến nữa của Medvedev – hiện đại hóa kinh tế đất nước – cũng không được hưởng ứng sâu rộng trong người Nga. 17 phần trăm số người được hỏi cho rằng không cần phải nói thêm về h đại hóa, 16 phần trăm tin tưởng rằng nó chỉ là biện pháp tiếp theo của sự chi tiêu ngân sách nhà nước. Trong khi đó 10 phần trăm số người được hỏi hy vọng từ hiện đại hóa “sự chấn hưng đất nước trên cơ sở các giá trị đạo đức”, còn 11 phần trăm người Nga cho rằng cải là cơ bản để xây dựng nhà nước pháp quyền với nền kinh tế tự do.

.

Tổng thống lãnh đạo ủy ban hiện đại hóa và phát triển kỹ thuật kinh tế đất nước. Mùa hè 2009 Medvedev đã thừa nhận dự án về chuyển nền kinh tế Nga sang nền tảng đổi mới đã bị sụp đổ hoàn toàn.-Kichbu-

---

Россияне сочли реформу МВД имитацией

Большинство россиян - 66 процентов опрошенных - не верят в успешную реализацию реформы министерства внутренних дел, объявленной в конце 2009 года президентом Дмитрием Медведевым. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на данные социологического исследования "Левада-центра".

В частности, 28 процентов из тех, кто не верит в реформу, считают, что она является лишь "имитацией", еще 11 процентов приняли ее за "отзвуки борьбы за власть". 27 процентов опрошенных считают, что ситуация в правоохранительных органах в последнее время улучшилась, но не из-за объявленной реформы ведомства, а благодаря ряду других факторов. Уверены в успешной реализации реформы только 26 процентов россиян.

По данным социологов, министерство внутренних дел пользуется самым низким уровнем доверия среди всех органов власти - 67 процентов опрошенных опасаются милиционеров, а доверяют им только 30 процентов россиян.

Указ о реформе МВД Медведев подписал 24 декабря 2009 года. Помимо прочего он предусматривает сокращение штата ведомства на 20 процентов к 2012 году. Первыми шагами в этом направлении стало увольнение 17 генералов и внесенный Медведевым в Госдуму законопроект о признании службы в милиции отягчающим обстоятельством при совершении преступления.

Еще одна инициатива Медведева - модернизация экономики страны - также не нашла широкой поддержки у россиян. 17 процентов опрошенных считают, что дальше разговоров о модернизации дело не дойдет, 16 процентов уверены, что она является лишь очередным способом растраты бюджетных средств. В то же время 10 процентов респондентов ждут от модернизации "нравственного возрождения страны на основе православных ценностей", а 11 процентов россиян считают ее основной для построения правового государства со свободной экономикой.

Президент России возглавляет комиссию по модернизации и техническому развитию экономики страны. Летом 2009 года Медведев признал, что проект по переводу экономики России на инновационную основу полностью провалился.

Ссылки по теме
-
Реформы без поддержки - "Ведомости", 05.03.2010
-
Медведев отправил в отставку 15 милицейских генералов – Lenta.ru, 18.02.2010
-
Службу в МВД сделают отягчающим обстоятельством для преступников – Lenta.ru, 18.02.2010
-
Медведев сообщил о провале модернизации экономики России – Lenta.ru, 31.08.2009

Сайты по теме
-
"Левада-центр"


4 nhận xét:

  1. Lâu lâu mới thấy bác tái xuất

    Trả lờiXóa
  2. ít nhất là dám làm, dám đụng, dám chịu. Ở ta chắc chửa tìm đc người dũng cảm vậy.

    Trả lờiXóa
  3. Chỉ có Thượng đế mới biết..:)

    Trả lờiXóa

Steps


Flag Counter