Thứ Bảy, 1 tháng 5, 2010

Những người CS treo trên các đường phố áp phich với hình ảnh Stalin

29.04.2010, 15:58:37

Иллюстрация с сайта ProUA

Иллюстрация с сайта ProUA

Những người CS treo trên các đường phố áp phich với hình ảnh Stalin

Луганские коммунисты развесили на улицах плакаты со Сталиным

Kichbu theo: http://lenta.ru/news/2010/04/29/stalin1/

Kichbu

Đảng cộng snả Ucraina đã treo khắc nơi trên các đường phố Lugansk các áp phích với hình ảnh Iosì Stalin và các lãnh tụ của liên minh chống phát-xít. Các áp phích với đề tài kỷ niệm 65 năm Ngày Chiến thắng trong cuộc Chiến tranh Ái quốc Ví đại. Hãng  ProUA đưa tin.

.

Bí thư tỉnh ủy đảng Cộng sản Ucraina thành phố Lugannsk  Spiridon Kilinkar nói rằng các áp phích đã xuất hiện ơtr thành phố hôm 28 tháng tư theo sáng kiến của các cựu chiến binh và những người cộng sản thành phố Lugansk.

.

Trên một trong những tấp áp phích vẽ chân dung Stalin, chân dung của các nguyên soái Liên Xô và ghi dòng chữ: “Stalin-Nhân dân-Chiến thắng”. Trên áp phích khác- chân dung Sharle de Goll và trích câu nói của ông về vai trò cá nhân của Stalin trong chiến thắng chung của quân đồng minh. Trên áp phích khác nữa – bức ảnh chụp chung của Uinston Cherchill, Franklin Roozavelt và Stalin với dòng chữ “Họ đã có thể, chúng ta cũng  sẽ có thể. Thắng lợi thuộc về chúng ta!”

.

Theo lời Kilinkarov, "loại trừ vai trò của Stalin trong Chiến thắng Vĩ đại ra khỏi ký ức của nhân dân là việc làm không công bằng”. Một loạt các áp phích xuất hiện chính  là câu trả lời cho “kẻ xu thời” , những kẻ “đang cố tình viết lại lịch sử”.

.

22 tháng tư Đảng CS Ucraina đã treo trên đường phố các áp phích mang hình ánh Vladimir Lenin với câu hỏi: “Vâng các bạn đang sống dưới chủ nghĩa tư bản như thế nào?”.-Kichbu-

 

Плакат с Лениным в Луганске. Фото Cxid.info

 “Vâng các bạn đang sống dưới chủ nghĩa tư bản như thế nào?”

"Ну и как вам живется при капитализме?".

---

Луганские коммунисты развесили на улицах плакаты со Сталиным

Коммунистическая партия Украины развесила на улицах Луганска плакаты с изображениями Иосифа Сталина и лидеров стран антигитлеровской коалиции. Билборды посвящены 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает proUA.

Глава Луганского обкома КПУ Спиридон Килинкаров заявил, что плакаты появились в городе 28 апреля по инициативе луганских ветеранов войны и коммунистов.

На одном из плакатов изображен Сталин, портреты советских маршалов и написано "Сталин-Народ-Победа". На другом - портрет Шарля де Голля и его цитата о роли личности Сталина в общей победе союзников. На третьем варианте билборда помещена совместная фотография Уинстона Черчилля, Франклина Рузвельта и Сталина с подписью "Смогли они, сможем мы. Победа будет за нами!".

По словам Килинкарова, "исключать из памяти народа роль Сталина в Великой Победе просто несправедливо". Серия плакатов является ответом "коньюктурщикам", которые "пытаются переписать историю".

22 апреля КПУ разместила на улицах Луганска плакаты с Владимиром Лениным, спрашивавшим: "Ну и как вам живется при капитализме?"

Ссылки по теме
- Ленин поинтересовался у жителей Луганска о жизни при капитализме – Lenta.ru, 07.04.2010

Сайты по теме
- Коммунистическая партия Украины


2 nhận xét:

  1. Lịch sử luôn cần được tôn trọng, dù có khi rất đau đớn !

    Trả lờiXóa
  2. "Họ có thể, tại sao chúng ta lại không có thể? Thắng lợi thuộc về chúng ta!", - Kichbu nói.

    Trả lờiXóa

Steps


Flag Counter