Thứ Bảy, 29 tháng 12, 2012

Hơn một nửa dân Nga lấy làm tiếc về sự sụp đổ của Liên Xô


О распаде СССР сожалеют более половины россиян


Nguồn: rosbalt.runewsland.com
Kichbu posted 29.12.2012

Một phần hai số người  (56%) được  các chuyên gia của Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội toàn Nga phỏng vấn  lấy làm tiếc về sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết. Trong khi đó mười năm trước những người  trả lời phỏng vấn như vậy nhiều hơn (65%).

 Новость на Newsland: О распаде СССР сожалеют более половины россиян

Những người hơn 45 tuổi thường tiếc nuối (70-83%), với trình độ văn hóa thấp (72%), không sử dụng internet (75%), người dân các thủ đô (64%).

33% số người được hỏi không lấy làm tiếc về sự tan rã của Liên Xô (mười năm trước - 27%). Chủ yếu đó là thanh niên (54%), những người có học vấn đại học (37%), và những người thường xuyên sử dụng internet (43%).

Hai phần ba người Nga hôm nay tin chắc  rằng Liên Xô đã thúc đẩy kinh tế và văn hóa của các dân tộc sống trên lãnh thổ của nó phát triển (67%, 72% - mười năm trước).

Nếu vào năm 1998 sự sụp đổ của Liên Xô có khoảng một phần tư số người được hỏi (25%) xem là tất yếu, thì hiện nay - một phần ba (35%). Tuy vậy một nửa số người được hỏi tin chắc rằng sự sụp đổ của Liên Xô có thể tránh được (55%). Trước hết, ý kiến này tiêu biểu đối với những người Nga lớn tuổi (74%). Các chuyên gia nhận xét rằng đỉnh điểm niềm tin rằng có thể bảo vệ được Liên Xô rơi vào năm 2000 (64%). Từ đó đến nay ý kiến nay dần dần mất đi những người ủng hộ.

Ngay sau khi Liên Xô tan rã, mọi người rất khó nêu ra những nguyên nhân của nó. Thông thường hơn cả, các công dân chỉ ra sự không có sức sống của quốc gia cộng sản trong những điều kiện chuyển sang nền dân chủ (27%) và đường lối sai lầm của Trung ương (22%). Yếu tố quan trọng hơn được xem là đường lối do Gorbachev, Shevardnadze và Yakovlev tiến hành (18%). Hai mươi năm qua, các đánh giá đã thay đổi. Bây giờ hoạt động của các chính khách này được thừa nhận là nguyên nhân cốt yếu nhất của sự sụp đổ của Liên Xô (45%). Hiện nay người ta nói về sự không có sức sống của quốc gia cộng sản, những sai lầm của Trung ương trong quan hệ với các Cộng hòa ít hơn( tương ứng 13%).

Cuộc thăm dò dư luận toàn Nga của Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội toàn Nga được tiến hành vào từ ngày 1 đến 2 tháng Mười hai năm 2012. Phỏng vấn 1600 người từ 138 điểm dân cư tại 46 tỉnh, khu và các nước cộng hòa của Nga. Sai số thống kê không quá 3,4%.

-----

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Steps


Flag Counter