Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

Nga cấm kiểm duyệt thư từ của người bị kết án gửi tổng thống và các tổ chức bảo vệ nhân quyền


В России запрещена цензура писем от осужденных президенту и правозащитникам


Nguồn: newsru.com
Kichbu posted on 01.01.2013 

 Документ устанавливает право осужденных на получение информации об отправке корреспонденции, а также закрепляет, что срок цензуры корреспонденции по общему правилу составляет три рабочих дня, а в отношении корреспонденции на иностранном языке - семь рабоч

Những bức thư được viết bởi bởi những người bị kết án, gửi tổng thống và gửi đến các cơ quan liên nhà nước về bảo vệ các quyền và các quyền tự do của can người, từ nay bị cấm kiểm duyệt. Theo RIA "Novosti" đưa tin, Luật Hình sự của LB Nga đã bổ sung sửa  đổi như vậy.

Văn bản này xác định quyền của những người bị kết án nhận thông tin về việc gửi thư từ và cũng như ràng buộc rằng thời hạn kiểm duyệt thư từ theo nguyên tắc chung là ba ngày, còn liên quan thư từ bằng tiếng nước ngoài - bảy ngày làm việc.

Đồng thời xác định cặn kẽ danh sách các cơ quan, tổ chức và cá nhân mà việc trao đổi thư từ với họ không phải bị kiểm duyệt. Đó là những đề xuất, đơn yêu cầu, kiến nghị và đơn kiện của những người bị kết án về việc bị bắt và tước quyền tự do gửi tổng thống Nga, Duma quốc gia và Hội đồng Liên bang, chính phủ liên bang, chính quyền các khu vực, gửi tòa án, viện công tố, ombudsman liên bang và khu vực, ombudsman thiếu niên, các ủy ban giám sát xã hội, cũng như tòa án Châu Âu về quyền con người.

Những văn thư như vậy có thể bị bóc, chỉ nếu ban quản lý trại giam có những thông tin chính xác rằng những thông tin trao đổi nhằm kích động, xây dựng kế hoạch hoặc tổ chức tội phạm hoặc lôi kéo những người khác gây tội phạm.

-----

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Steps


Flag Counter