Thứ Hai, 31 tháng 12, 2012

Người dân Trung Quốc không xem Trung Quốc là cường quốc thế giới


Фото (с)AFP

Китайцы отказались считать Китай мировой державой


Nguồn: Lenta.ru
Kichbu posted on 31.12.2012


Hơn 80  phần trăm người dân Trung Quốc không xem Trung Quốc là cường quốc thế giới và cho rằng đất nước còn cần phải đạt được vị thế này. Agence France-Presse dẫn các kết quả  cuộc điều tra do The Global Times tiến hành. 

82,3 phần trăm những người được hỏi bày tỏ ý kiến như thế. 54 phần trăm cho rằng Trung Quốc hiện đang ở ngưỡng nhận được vị thế cường quốc thế giới.

Khoảng một nửa những người được hỏi đánh giá tích cực sự phát triển quan hệ giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ và đồng thời đa số người Trung Quốc có thái độ tiêu cực đối với việc xích lại có thể với Nhật Bản.

57 phần trăm người tham gia gia trả lời phỏng vấn xem Trưng Quốc là đất nước mến yêu nhất của mình, còn vị trí thứ hai trong danh sách các đất nước được yêu mến là Hợp chúng quốc.

1404 người độ tuổi từ 15 từ bảy thành phố khác nhau, bao gồm Pekin và  Thượng Hải  tham gia cuộc điều tra được tiến hành bởi Global Poll Center qua điện thoại và internet.


Bài liên quan:


-----

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Steps


Flag Counter