Thứ Sáu, 7 tháng 5, 2010

Hiến pháp 1946 với tư tưởng pháp quyền

Hiến pháp 1946 với tư tưởng pháp quyền

>> Toàn văn Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (Hiến pháp 1946)

60 năm đã trôi qua kể từ mùa thu năm ấy. Sống mãi với thời gian là các giá trị của Cách mạng tháng Tám: độc lập, tự do, dân chủ. Sống mãi với thời gian là tư tưởng pháp quyền kết tinh trong bản hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Bản hiến pháp đó còn được gọi là Hiến pháp 1946.

Hiến pháp 1946 là một bản hiến văn hết sức ngắn gọn, súc tích. Toàn bộ bản hiến văn chỉ gồm 70 điều. Trong đó có những điều chỉ vẻn vẹn một dòng. (Ví dụ Điều 12 được viết như sau: "Quyền tư hữu tài sản của công dân Việt Nam được bảo đảm"). Một trong những lý do giải thích sự ngắn gọn này là: Hiến pháp 1946 đã được thiết kế theo tư tưởng pháp quyền.

Nếu pháp quyền là những nguyên tắc và phương thức tổ chức quyền lực sao cho lạm quyền không thể xảy ra và quyền tự do, dân chủ của nhân dân được bảo vệ thì Hiến pháp năm 1946 đã phản ánh đúng tinh thần đó.

Trước hết, để lạm quyền không thể xảy ra thì hiến pháp đã được đặt cao hơn nhà nước. Về mặt lý luận, điều này có thể đạt được bằng hai cách: 1- Hiến pháp phải do Quốc hội lập hiến thông qua; 2- Hoặc hiến pháp phải do toàn dân thông qua. Hiến pháp 1946 đã thực sự do một Quốc hội lập hiến thông qua. Theo quy định của Hiến pháp 1946, nước ta không có Quốc hội mà chỉ có Nghị viện nhân dân với nhiệm kỳ ba năm. Như vậy, nếu không có chiến tranh, sau khi thông qua hiến pháp, Quốc hội sẽ tự giải tán để tổ chức bầu Nghị viện nhân dân. Nghị viện nhân dân không thể tự mình sửa đổi Hiến pháp. Mọi sự sửa đổi, bổ sung đều phải đưa ra toàn dân phúc quyết (Điều 70 Hiến pháp 1946).

Hai là các quyền của người dân được Hiến pháp ghi nhận và bảo đảm. Hiến pháp ghi nhận và bảo đảm thì cao hơn là nhà nước ghi nhận và bảo đảm. Vì rằng nếu nhà nước ghi nhận và bảo đảm thì quyền chủ động là thuộc nhà nước, nhưng nếu hiến pháp ghi nhận và bảo đảm thì nhà nước không có quyền chủ động ở đây.

Ba là quyền năng giữa các cơ quan nhà nước được phân chia khá rõ và nhiều cơ chế kiểm tra và giám sát lẫn nhau đã được thiết kế. Ví dụ "quyền kiểm soát và phê bình Chính phủ" của Ban thường vụ Nghị viện (Điều 36 Hiến pháp1946); quyền của "nghị viên không bị truy tố vì lời nói hay biểu quyết trong Nghị viện" (Điều 40 Hiến pháp1946); Thủ tướng có quyền nêu vấn đề tín nhiệm để Nghị viện biểu quyết (Điều 54 Hiến pháp 1946)...

Bốn là quyền năng giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương cũng được phân chia rất rõ. Nghị viện nhân dân chỉ quyết định những vấn đề "chung cho toàn quốc" (Điều 23 Hiến pháp 1946). Hội đồng nhân dân được quyền quyết định "những vấn đề thuộc địa phương mình" (Điều 59 Hiến pháp 1946).

Cuối cùng, vai trò độc lập xét xử của toà án được bảo đảm. Điều này đạt được nhờ hai cách: một là các toà được thiết kế không theo cấp hành chính (Điều 63 Hiến pháp 1946); hai là khi xét xử, thẩm phán chỉ tuân theo pháp luật, các cơ quan khác không được can thiệp" (Điều 69 Hiến pháp 1946).

Nguồn: http://tuanvietnam.net/2010-05-07-hien-phap-1946-voi-tu-tuong-phap-quyen

5 nhận xét:

 1. Trước đây 10 năm hồi tớ chưa học Luật đã nghe các bậc đàn anh bảo chỉ có HP1946 là tiến bộ nhất.
  Sau này đọc học mới hiểu ý này.
  Giờ này bác Sỹ Dũng cũng chỉ nói thoang thoảng qua là nó tiến bộ chứ ko nói là các HP sau tệ hơn HP46 rất nhiều.

  Nhưng xét cho cùng cũng chỉ nhằm vào điểm cốt yếu duy nhất mà thôi: độc tài hay dân chủ.

  Trả lờiXóa
 2. Hiến Pháp 1946 phải khác với các HP sau này vì nó của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa!!!

  Trả lờiXóa
 3. tuanvietnamnet vẫn chưa sửa lỗi "Hến pháp..." trong dòng "Hiến pháp..." ghi dưới bìa của cuốn Hiến pháp. Kichbu đã nhắc mà chưa chịu edit. Các bạn kiểm ta lại nguồn coi..:)

  Trả lờiXóa
 4. Không biết ai soạn ra bản hiến pháp 1946?

  Trả lờiXóa
 5. Họ chết cả rồi, chỉ còn lại lớp "hậu sinh khả ố", bi kịch là ở chổ đó :))

  Đùa chứ cũng có thể còn người sống sót, nhưng hơi tàn lực kiệt...

  Trả lờiXóa

Steps


Flag Counter