Chủ Nhật, 2 tháng 5, 2010

Đỏ và Đen

Фотогалерея 01.05.2010, 16:30:01

Đỏ và Đen

Красное и черное

Kichbu theo http://lenta.ru/photo/2010/05/01/pervomay/

Kichbu

Tại Moscow  diễn ra mitting 1/5 của các đảng và phong trào cảnh tả.

Những người ủng hộ các đảng và phong trào cánh tả đã diễu hành từ quảng trường Kaluga đến quảng trường Nhà hát. Có hơn tám nghình người , trong đó có đại diện của Dảng CS LB Nga, "Đảng Lao động Nga", các tổ chức công đoàn và phong trào "Mặt trận cánh tả", những người bolsevich theo chủ nghĩa dân tộc và  các tổ chức đối lập khác. Diễu hành kết thúc bằng mitting và hòa nhạc.-Kichbu-

---

В Москве прошла первомайская демонстрация левых партий и движений

Сторонники левых партий и движений прошли праздничной демонстрацией от Калужской до Театральной площади Москвы. В манифестации приняли участие более восьми тысяч человек, среди которых представители КПРФ, "Трудовой России", профсоюзные организации, а также движение "Левый фронт", нацболы и другие оппозиционные организации. Шествие завершилось митингом и концертом.


450x640, 84K

800x562, 147K

800x490, 57K

410x640, 76K

423x640, 44K

456x640, 80K

455x640, 88K

800x499, 114K

452x640, 58K

325x640, 63K

800x563, 143K

445x640, 63K

800x537, 89K

800x502, 109K

800x600, 162K

800x540, 134K

800x618, 131K

800x513, 143K

457x640, 95K

800x532, 155K

447x640, 91K

800x595, 178K

508x640, 124K

800x573, 168K

800x576, 90K

800x456, 115K

800x558, 148K

800x548, 154K

800x515, 162K

800x531, 92K

800x581, 137K

800x561, 123K

800x523, 79K

800x499, 94K

800x505, 138K

800x597, 163K

800x510, 165K

387x640, 79K

735x640, 149K

800x580, 143K

800x558, 143K

800x489, 117K

800x502, 115K

800x549, 113K

800x491, 188K

800x498, 185K

800x310, 84K

447x640, 62K

800x454, 110K

420x640, 78K

800x578, 129K

800x556, 135K

800x416, 110K

800x557, 120K
Александр Котомин

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Steps


Flag Counter