Thứ Sáu, 19 tháng 6, 2015

Bạo động năm 1956 ở Hungary-Photo


Венгерский мятеж 1956 на фотографиях Эриха Лессинга


Bạo động ở Hungary vào năm 1956 qua những bức ảnh của Erich Lessing
------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Steps


Flag Counter