Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2015

Quân đội Liên Xô vào Tiệp Khắc. Tháng Tám năm 1968


Ввод советских войск в Чехословакию. Август 1968.Kichbu theo planetphoto

-----

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Steps


Flag Counter