Thứ Năm, 22 tháng 7, 2010

TIN KHẨN: Bạn đọc quý mến, Trước nhiều vụ việc dồn dập xảy ra trong thời gian vừa qua, lợi dụng lòng mong mỏi chính đáng và nóng bỏng của đa số đồng bào và đảng viên trong nước, hiện có kẻ xấu đã gửi đi một bức thư với file kèm (tuần tự khi giải nén là .rar, .zip, .doc) dưới tiêu đề: ĐƠN YÊU CẦU MIỄM NHIỆM CÁC ĐỒNG CHÍ NÔNG ĐỨC MẠNH, NGUYỄN TÂN DŨNG, TÔ HUY RỨA, NGUYỄN PHÚ TRỌNG TRƯỚC ĐẠI HỘI XI Nội dung hấp dẫn nhưng thực chất lại là file rất nguy hiểm (.exe). Ai nhận được không nên mở thư, mà nên đưa vào spam và xóa ngay. Nên tuân thủ nguyên tắc là hễ có thư lạ đọc nghe gờn gợn thì delete luôn, như thế sẽ tránh được những file có chứa mã độc. Xin báo tiếp cho nhiều bạn khác biết. Bauxite Việt Nam

5 nhận xét:

Steps


Flag Counter