Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2009

Một phần ba người Nga muốn sống dưới sự lãnh đạo của Stalin

18.12.2009, 16:37:34

Иосиф Сталин. Фото из архива ©AFP

Iosif Stalin.  Photo lưu trử của AFP- Иосиф Сталин. Фото из архива ©AFP

Một phần ba người Nga muốn sống dưới sự lãnh đạo của Stalin

Треть россиян хотят жить под руководством Сталина

                                                                                      Kichbu theo http://lenta.ru/news/2009/12/18/staleen/

Kichbu  

Số lượng người Nga muốn được nhìn thấy ở người đứng đầu nhà nước là một nhà chính trị như Iosif Stalin chiếm 29 phần trăm. Các số liệu của cuộc điều tra (исследования) do Trung tâm nguyên dư luận xã hội toàn Nga tiến hành cho hay về điều này.

Vào năm 2005 số người Nga mong muốn nhình thấy người đứng đầu nhà nước kiểu như Stalin là 42 phần trăm. Số lượng người chống đối các phương pháp lãnh đạo của Stalin trong bốn năm qua đã tăng từ 52 lên đến 58 phần trăm. Số người khó trả lời câu hỏi này tăng lên từ 7 đến 13 phần trăm.

Số lượng người được hỏi thờ ơ với cá nhân Stalin cũng tăng lên. Nếu năm 2001 số lượng những người như thế này là 13 phần trăm, thì vào năm 2009 tên tuổi của Stalin không hề gây cho họ những xúc cảm nào chiếm 28 phần trăm ở những người được hỏi. Trong khi đó chỉ có 37 phần trăm người Nga có những tình cảm tích cực đối với ông ta, và 24 phần trăm những những người được hỏi chỉ ra thái độ tiêu cực.

Hơn một nửa số người được hỏi đánh giá cao những phẩm chất lãnh đạo của Iosif Stalin. Nhưng khi đánh giá những phẩm chất cá nhân của ông – 13 phần trăm số người Nga tham gia trả lời – “trung bình”. Còn 14 phần trăm cho rằng những phẩm chất cá nhân của Stalin đáng xem là “dưới mức trung bình”, còn 19 phần trăm chọn mức “cao hơn trung bình”

Có 35 phần trăm những người được hỏi  đã xác định Stalin như  một bạo chúa tàn ác, kẻ đã tiêu diệt hàng triệu con người. Cũng ngần ấy phần trăm nói về vai trò kiệt xuất của ông trong cuộc chiến tranh ái quốc vĩ đại. Số lượng người Nga xem Stalin như một nhà lãnh đạo anh minh cũng tăng lên. Nếu vào năm 1998 số lượng người như thế chiếm 16 phần trăm, thì năm 2009 có 21 phần trăm số người được hỏi lựa chọn câu trả lời như thế.- Kichbu-

---

Треть россиян хотят жить под руководством Сталина

Количество жителей России, желающих видеть во главе государства политика, подобного Иосифу Сталину, составило 29 процентов. Об этом говорят данные исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В 2005 году желающих видеть у власти лидера сталинского типа было 42 процента. Количество противников сталинских методов руководства за последние четыре года увеличилось с 52 до 58 процентов. Число тех, кто затруднился ответить на этот вопрос возросло с 7 до 13 процентов.

Увеличилось также количество респондентов, равнодушно относящихся к личности Сталина. Если в 2001 году таких было 13 процентов, то в 2009 году имя Сталина не вызвало никаких эмоций у 28 процентов опрошенных. При этом положительные эмоции по отношению к нему испытывают 37 процентов россиян, а на негативное отношение указали 24 процента респондентов.

Более половины опрошенных высоко оценили лидерские качества Иосифа Сталина. Но при оценке его личных качеств россияне отдали предпочтение определению "средние" - так ответил 31 процент опрошенных. Еще 14 процентов посчитали, что личные качества Сталина заслуживают оценки "ниже средних", а 19 процентов выбрали уровень "выше средних".

Определение Сталина как жестокого тирана, уничтожившего миллионы людей, поддержали 35 процентов респондентов. Столько же заявили о его выдающейся роли в победе в Великой Отечественной войне. Выросло также количество россиян, считающих Сталина мудрым руководителем. Если в 1998 году таких было 16 процентов, то в 2009 такой ответ выбрали 21 процент участников опроса.

Ссылки по теме
- Нужен ли России новый Сталин? - ВЦИОМ, 18.12.2009
- Более половины россиян оправдали пакт Молотова-Риббентропа – Lenta.ru, 21.08.2009
- Россияне хотят жить под властью "сильной руки" – Lenta.ru, 23.02.2006
- Сталин остается для россиян "человеком, выигравшим войну" – Lenta.ru, 01.05.2005
- Половина россиян хочет вернуть Сталина в Кремль – Lenta.ru, 05.03.2005


1 nhận xét:

  1. Thật khó tìm được sự đồng thuận tuyệt đối khi đánh giá về 1 con người hay 1 sự kiện, ngay trong 1 gia đình cũng vậy, nói chi một đất nước hay cả thế giới.

    Trả lờiXóa

Steps


Flag Counter