Thứ Năm, 31 tháng 12, 2009

Chào năm 2010 !

Chào năm 2010 !

Kichbu nói xin chúc các chị, các anh và các bạn blogges trong thế giới này Hạnh phúc, Hạnh phúc trong thế giới rộng lớn này. Khi nào các chị, các anh và các bạn Hạnh phúc, hãy chia sẻ nó với mọi người. Và với Kichbu nữa ...

Thành phố - anh hùng Moskva, quảng trường Đỏ. Bốn mươi phút trước năm 2010. Photo: drugoi

Xem thêm:

Năm mới theo hành tinh

Các nưốc khác đón Năm mới 2010

Новый год шагает по планете

Как встречали 2010 в разных странах

Xem tai đây: http://www.lenta.ru/photo/2010/01/01/newyear/

Đọc thêm

> Ngày đầu năm nhớ chuyện 50 năm trước

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2010/01/100103_hoanghung_newyear.shtml

 

4 nhận xét:

Steps


Flag Counter