Thứ Tư, 21 tháng 10, 2015

Những quá trình dẫn đến sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết

Новость на Newsland: Процессы, приведшие к гибели СССР

Процессы, приведшие к гибели СССР

Kichbu theo: forum-msk.org

Trên Internet có rất nhiều ý kiến, giả định sự tồn tại của một nguyên nhân nào đó, gây nên sự tan vỡ của Liên Xô.

Người ta cho rằng có một sai lầm nào đó hoặc một số sai lầm của ban lãnh đạo, tạo cơ sở cho sự phản bội. Một số phát biểu nói về tính tất yếu của những gì đã xảy ra.

Nhưng mọi nỗ lực tìm ra yếu tố nguy hại đã mang lại những kết quả đáng ngờ.

Liên Xô đã tan rã không phải ngay lập tức, sự tan rã của nó đã được chuẩn bị trong một thời gian dài, và chỉ có sự tích lũy nhiều yếu tố đã làm cho nó sụp đổ. Nói chung, Liên Xô đã có một cấu trúc bền vững, như  nhờ sự ổn định của quan hệ sản xuất, kiến ​​trúc thượng tầng, lực lượng sản xuất, cũng như sự tác động qua lại vững chắc của chúng. Phải mất một số quá trình để làm suy yếu trạng thái bền vững này. Chúng ta sẽ xem xét các quá trình này một cách chi tiết.

Sự xuống cấp của nền chuyên chính vô sản

Nền chuyên chính vô sản về ý tưởng phải là sự cai trị của chính quyền đại diện, được hình thành bởi các đại biểu của giai cấp vô sản. Bản thân khái niệm đại biểu có nghĩa  là sứ giả của nhân dân, truyền đạt đến cấp cao nhất ý chí của nhân dân. Nếu nhìn vào những đạo luật hiến pháp đầu tiên sau cách mạng, thì trong đó đúng như vậy. Đại biểu - không phải là người độc lập, mà là người mang những đòi hỏi của tập thể lao động bầu ra mình. Chỉ có những đại diện của tập thể lao động giới thiệu vào đại biểu. Dần dần họ đã xa rời truyền thống này.

Thứ nhất, sự thiếu đào tạo của đa số tầng lớp vô sản đã yêu cầu tập trung các chức năng của chuyên chính vô sản trong tay đội quân tiên phong của nó, tức là, của đảng. Vì điều này tầm quan trọng của việc duy trì các nguyên tắc của việc hình thành một quyền lực đại diện đã bị suy sút.

Đại biểu đã trở người được ủy nhiệm độc lập.

Thứ hai,  đại diện của các giai cấp khác bắt đầu giới thiệu vào đại biểu. Thêm vào đó, sự kết hợp các chức vụ của đại biểu và nhà lãnh đạo chính trị hoặc kinh tế như thế nào đó, cũng như nhà hoạt động hành pháp, đã trở nên thường xuyên. Nhưng  quan chức là quan chức, tâm lý của họ khác  với tâm lý của giai cấp vô sản, và do đó cả mục đích hoạt động của họ và xu hướng ý thức hệ đã thay đổi. Sự đụng độ với ban lãnh đạo đảng là nguy hiểm, bởi vậy ở nhiều nhà lãnh đạo đã nảy sinh chiến thuật "odobryams" liên tục với  nắm tay khinh miệt trong túi. Vai trò của các Xô Viết  đã mất hẳn.

Sự phát triển thành phần của đảng và các cơ quan lãnh đạo của

Đảng cũng đã thay đổi. Việc chỉ định đại diện của ban lãnh đạo đảng vào các cơ quan hành pháp và những chức vụ kinh tế cao cấp của nhà nước, cũng như đặt các nhà hoạt động đảng vào vị trí nhỏ đã trở thành thực tiễn. Như đã nói, quan chức là quan chức, và tồn tại quyết định ý thức. Bộ máy quan liêu tự nhiên  của đảng đã diễn ra.

Ngoài ra trong đảng không  có hạn chế dưới dạng không cho phép đại diện của các giai cấp khác. Đảng dần dần bắt đầu đánh mất thành phần vô sản và các thành phần hỗn hợp đã có một sự bất ổn định về tư tưởng.

Sự trì trệ  của quan hệ sản xuất

Sự phát triển của lực lượng sản xuất đòi hỏi những thay đổi trong quan hệ sản xuất. Các quan hệ tư bản nhà nước trước đây đã được thay đổi (bị loại) chậm chạp, áp đặt kế hoạch hóa chung, điều chỉnh tài nguyên theo kế hoạch, sự tham gia của người lao động trong việc giải quyết vấn đề về tổ chức. Tuy nhiên, vẫn còn  quyền tư sản thanh toán cho công việc, chế độ tự trị hầu như không được sử dụng, những ngày lao động thứ Bảy bắt buộc theo kiểu tự nguyện không còn là mầm móng của quan hệ cộng sản. Gia tăng tiền lương đã bắt đầu vượt qua sự gia tăng các quỹ xã hội. Điều quan trọng nhất các phương thúc kích thích đã không còn hoạt động. Họ không tìm kiếm những phương pháp mới , mà quay lại với kích thích cũ, vật chất, tư bản chủ nghĩa. Tất nhiên tiền không đủ cho điều đó và để đảm bảo kích thích bằng vật chất đã áp dụng hạnh toán kinh tế, tức là đã quay lại các phương pháp tư bản nhà nước. Phương pháp cộng sản đã không được vạch ra, nói chung lý thuyết đã bị  suy giảm.

Sự lạc hậu của hệ thống quản lý so với sự phát triển của lực lượng sản xuất

Sự phát triển của lực lượng sản xuất đã dẫn đến xuất hiện những mâu thuẫn mới. Đặc biệt, sự phát triển của chế độ tự trị của các doanh nghiệp cũng như của các khu vực trở nên cần thiết, tuy nhiên chế độ tự trị đã vi phạm sự tập trung của nền kinh tế quốc dân và hệ thống kế hoạch tổng thể. Việc quản lý nhân sự đã không còn đáp ứng được với một khối lượng lớn các yêu cầu đặt ra đối với nó. Điều này đòi hỏi không chỉ sự thay đổi trong quan hệ sản xuất, mà còn sự thay đổi hệ thống quản lý. Cách duy nhất ra khỏi tình trạng này là sự xây dựng và phát triển hệ thống OGAS do viện sĩ Glushkov đề xuất. (xem http://antonovyurymoscow.mypage.ru/o/ ) . Chỉ có nó về nguyên tắc có được khả năng dung hòa chế độ tự  trị với tập trung hóa. Mặc dù giải pháp này hoàn toàn rõ ràng, khả năng mất một phần các đòn bẩy của quyền lực và địa vị của bộ máy quan liêu đã trở nên nặng hơn. Ý tưởng OGAS đã không được thực hiện. Phổ biến các hệ thống tự động hóa đã không giải quyết được các vấn đề.

Trì trệ trong khoa học Marks

Trong nước đã xảy ra sự trì trệ về ý thức hệ. Nó được thể hiện chủ yếu ở chỗ rằng   số đông đảng viên cộng sản đã bị loại khỏi công tác lý luận tư tưởng. Học tập chính trị không thể thay thế được nó, nhưng lý thuyết vẫn tồn tại và phát triển bằng sáng tạo chính trị của quần chúng, và chỉ trong giới quần chúng có tư duy có thể xuất hiện những nhà Marks mới. Hơn thế nữa, bản thân hình thức học tập, đã thoái hóa trong kiểu học thuộc lòng tầm chương trích cú và những luận điểm chính, thiếu áp dụng thực tiễn đã biến khoa học thành chủ nghĩa giáo điều tách biệt với cuộc sống. Những nỗ lực phát triển lý luận bị dừng lại,  vì vậy sự chuẩn bị thấp của các nhà lãnh đạo đã không cho phép họ đánh giá đúng những nỗ lực này, cấm đoán đơn giản hơn và ít rủi ro hơn. Tranh luận diễn ra trong giới cao cấp bị che giấu đối với những người cộng sản, để không làm cho họ bị lầm lạc.

Thiếu một học thuyết phù hợp với những quá trình đang xảy ra ở Liên Xô đã không cho phép tìm được đường lối phát triển đúng đắn.

Phương hướng phát triển không phù hợp dưới sự ảnh hưởng của sự tích lũy cuối cùng của những mâu thuẫn

Như vậy, đến những năm 60s của thế kỷ trước đã tích lũy đủ mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. Giữa lực lượng sản xuất và kiến ​​trúc thượng tầng. Giữa lý thuyết và các phương thực hành của lãnh đạo. Giữa trao đổi hàng hóa-tiền và lập kế hoạch. Trong những năm 70s, những mâu thuẫn đã trở nên trầm trọng hơn. Sự kết hợp giữa hiện tại của phương thức sản xuất, phương thức phân phối và cấu trúc thượng tầng đã cùng kiệt và vấn đề chuyển sang giai đoạn mới của chủ nghĩa cộng sản, hoặc, có thể,  từ  giai đoạn xã hội chủ nghĩa nhà nước đến hình thái cộng sản chủ nghĩa được đặt ra. Về mặt lý thuyết vẫn hoàn toàn không rõ ràng, các nguồn trích dẫn những trích đoạn của một thế kỷ trước không thuyết phục được. Quá trình này khi nghiên cứu kỹ lưỡng là rất phức tạp. Thiếu việc giải quyết các vấn đề lý luận dẫn đến sự lựa chọn sai phương hướng. Hệ thống đã mất tính ổn định và bị phá hủy bởi sự thay đổi nội bộ do các thế lực thù địch nghĩ ra.

Không ai có lỗi trong sự việc đã xảy r, ngoài chúng ta. Tự chúng ta đã gây nên tất cả

Lãnh đạo của đất nước đã phải đối mặt với một rào cản tự nhiên - sự cạn kiệt năng lực của quan hệ sản xuất hiện có. Đòi hỏi các biện pháp tổ chức. Nhưng đã áp dụng các biện pháp được lựa chọn một cách ngẫu nhiên, hành động không hợp lý và sự nhầm lẫn về ý thức hệ đã dẫn đến suy giảm khối lượng và chất lượng sản xuất.

Đã sử dụng các biện pháp kích thích người lao động và doanh nghiệp đã áp dụng dưới chủ nghĩa tư bản.

Trong xã hội Liên Xô chủ nghĩa cá nhân, thói ích kỷ, khát vọng làm giàu cá nhân, nở rộ ngay cả trong số các lãnh đạo và những người bình thường.

Sự bất ổn định của thượng tầng kiến trúc được bổ sung vào sự bất ổn của cơ sở hạ tầng và sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết đã trở thành vấn đề của thời gian.

Nguyên nhân chính - thiếu hiểu biết của các nhà lãnh đạo cũng như  đông đảo đảng viên về bản chất của các sự kiện đang xảy ra. Điều này đã trở thành kết quả của:

a) thiếu  một lý thuyết chủ đạo của chủ nghĩa xã hội;

б) chủ nghĩa hình thức trong tổ chức học tập chính trị của các tầng lớp quần chúng.

-----

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Steps


Flag Counter