Thứ Ba, 20 tháng 10, 2015

Nam Ossetia muốn tiến hành trưng cầu gia nhập vào thành phần LB Nga

Южная Осетия хочет провести референдум о вхождении в состав РФ

Южная Осетия хочет провести референдум о вхождении в состав РФ


Kichbu theo topwar.ru

"Những hiện thực chính trị hôm nay là như vậy và chúng ta phải thực hiện một sự lựa chọn lịch sử,  phải được thống nhất với Nga anh em và trong nhiều thế kỷ đảm bảo an ninh sự thịnh vượng của  nước cộng hòa của chúng ta và nhân dân chúng ta", - RIA "Novosti" trích dẫn lời ông.

Nhà lãnh đạo Nam Ossetia nói rằng tất cả các bước để hiện thực hóa kết quả của cuộc trưng cầu ý dân sẽ chỉ được tiến hành sau khi thỏa thuận với phía Nga.

"Tôi dự định thu hút các tầng lớp nhân dân rộng rãi nhất đến việc tổ chức tiến hành trưng cầu ý dân, và sẽ kêu gọi cả các thủ lĩnh của các đảng chính trị, các tổ chức xã hội. Tôi ti tưởng rằng các đảng phái chính trị và công chúng sẽ ủng hộ tôi. Cuộc trưng cầu ý dân, mà tôi không nghi ngờ vào kết quả tốt đẹp của nó, sẽ cho phép đoàn kết nhân dân của chúng ta, sẽ dẫn đến sự đổi mới và tái thiết của tất cả các quá trình tích cực trong xã hội", - ông nói thêm.

Năm 2008, quân đội Gruzia tấn công Nam Ossetia và phá hủy một phần thủ đô của nó. Để bảo vệ người dân của nước cộng hòa, các binh sĩ Nga đã được điều đến đó và đánh bật quân Gruzia.

Xem thêm tiếng Nga tại đây.

-----

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Steps


Flag Counter