Thứ Sáu, 28 tháng 1, 2011

Tổng thống đầu tiên

Tổng thống đầu tiên

Первый президент

Nguồn: yustas

Kichbu post on thứ sáu, 28.01.2011

.

Chúng ta thật may mắn rằng ở chúng ta có hai tổng thống đầu tiên. Vậy cũng chẳng phải ngạc nhiên rằng cả hai cùng sinh vào một năm và thậm chí cùng ngày, chỉ khác cách nhau về tháng. Và theo truyền thống này Nhà ảnh tại Moscow đã tổ chức hai cuộc triển lãm ảnh về GorbachevYeltsin và khai trương vào hai ngày khác nhau. Nếu nói ngắn gọn, thì có thể gọi họ như thế này: tổng thống đầu tiên tám mươi tuổi.-Kichbu-

 

 

Mikhail Sergeevich Gorbachev năm 2011 tròn 80 tuổi.

 

 

 

Gorbachev là người đứng đầu Liên Xô từ 1985 đến 1991

 

 

Chủ tịch Xô viết Tối cao CHXHCN LB Nga, 1990

 

 

B. Eltsin rời điện Kremlin, thám tùng ông là người kế nhiệm - Vladimir Putin.

 

Photo: Lenta

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Steps


Flag Counter