Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

Hiến pháp của tương lai xã hội chủ nghĩa


 Новость на Newsland: Вьетнам: реформы без отставок и скандалов 
Конституция социалистического будущего


Pyotr Tsvetov

Kichbu theo: gazeta-pravda.ruVIỆT NAM  sẽ bắt đầu năm 2014 với Hiến pháp mới. Đây là kết quả chính của phiên họp thường kỳ của Quốc hội Việt Nam kết thúc tuần trước.

Về chính thức, đang nói về những điều chỉnh, bổ sung vào văn bản của Hiến pháp hiện hành năm 1992. Tuy nhiên, với những sửa đổi liên quan đến 90 phần trăm các điều đã làm cấu trúc của Đạo luật mới thay đổi từng phần, có thể khẳng định rằng công dân Việt Nam sẽ sống về cơ bản tuân theo văn kiện mới.

Tuy nhiên điều chính yếu nằm ở chỗ khác – giữ định hướng xã hội chủ nghĩa của Hiến pháp năm 1992, không thay đổi bản chất của hệ thống chính trị. Và viện dẫn đến năm 1992 có nghĩa là xác nhận sự bất biến của đường lối chính trị của đảng Cộng sản cầm quyền của Việt Nam, điều này rất quan trọng đối với văn hóa chính trị của công dân đất nước.

Việc giữ trong Đạo luật cơ bản điều tăng cương vai trò lãnh đạo của ĐCS Việt Nam trong đời sống của xã hội Việt Nam có ý nghĩa nguyên tắc.

Những thay đổi và bổ sung đã được đưa vào để Đạo luật phù hợp hơn với những thay đổi xảy ra ở CHXHCN Việt Nam trong 10 năm qua (năm 2002, Hiến pháp đã được sửa đổi). Trong văn bản mới thể hiện rõ ràng hơn phân chia các nhánh quyền lực, các quyền của công dân được xác định cụ thể hơn. Những bổ sung mới liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp rõ rệt.

Cả nước đã thảo luận những sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trong suốt hai năm, hơn 20 triệu người Việt Nam bày tỏ quan điểm của họ,  trong quốc hội  97,59 phần trăm đại biểu đã bỏ phiếu thay mặt họ.

 Новость на Newsland: Конец вьетнамского чуда

Theo ủy viên Bộ Chính trị của Trung ương Đảng CS Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói vào ngày cuối cùng làm việc của Quốc hội, "Việc Quốc hội thông qua những sửa đổi Hiến pháp năm 1992 có ý nghĩa lịch sử, mở ra một thời kỳ mới xây dựng và bảo vệ đất nước, hội nhập quốc tế. Văn kiện này là kết quả làm việc của các đại biểu quốc hội và cử tri của cả nước, các tổ chức và các cơ quan các cấp".

Văn bản đổi mới của Hiến pháp phản ánh những hiện thực mới của đời sống chính trị và kinh tế-xã hội của Việt Nam, vị thế quốc tế của nó và kế hoạch của những người cộng sản và toàn thể nhân dân tiến lên phía trước theo hướng của một tương lai xã hội chủ nghĩa.

-----

2 nhận xét:

  1. Bản Hiến pháp độc đáo, có một không hai trên thế giới. Nhưng không ai biết tương lai là gì và ở thời điểm nào. :((

    Trả lờiXóa
  2. Thời gian sẻ trả lời cho tất cả, Jo Tran à....

    Trả lờiXóa

Steps


Flag Counter