Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

Phóng sự ảnh Liên Xô nửa thế kỷ trước. Cuộc sống của Liên Xô qua ống kính của John Schultz


Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца


Kichbu theo topwar.ru
Vào cuối những năm 1950s, nhiếp ảnh gia nước ngoài John Schultz, trong chuyến đi châu Âu của mình, đã đến ở Liên Xô. Trong những năm đó,  ở đất nước chúng ta không mấy khi bắt gặp khách du lịch nước ngoài, còn các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp từ nước ngoài hoàn toàn hiếm hoi. Chính bởi vậy các hình ảnh được ghi lại bởi Schultz với thiết bị ảnh kỹ thuật chất lượng hôm nay được quan tâm đặc biệt. Và cùng với năm tháng, giá trị lịch sử của các bức ảnh mà ở đó ghi lại cuộc sống thường nhật của Liên bang Xô Viết hình mẫu năm 1958, chỉ tăng lên – bởi những hồi ức có xu hướng phai mờ, những hình ảnh lưu trữ gia đình – vàng úa, cũ đi và bị hỏng, còn những bức ảnh chất lượng này nom vẫn như trước đây, cứ dường như chúng vừa mới được rửa hôm qua trong phòng tối vậy! Còn chất lượng – đó là vấn đề khác, và tiền cảnh trong các bức ảnh kiểu này luôn luôn là đề tài - và ở đây  không thể buộc tội Schultz tầm thường hoặc không chuyên nghiệp. Ống kính của ông kịp ghi lại trận đấu quần vợt tay đôi giữa các cô gái và bàn ăn thịnh soạn (rõ ràng, được chuẩn bị) tại nhà hàng của thủ đô, du khách trên  biển trong bộ đồ bình thường và cuộc biểu dương hàng không tại Tushino, giới thân cận của bảo tàng Moscow và những kệ hàng của các cửa hiệu với những chiếc TV thời tiền sử được bán với giá rất "linh hoạt", những cuộc dạo chơi bằng tàu điện theo những con phố nhỏ ở Moscow và còn thêm nhiều nhiều nữa. Tuyển chọn những bức ảnh này thật xuất sắc, biểu trưng, và xét trong mọi quan hệ là tài năng - có thể xác tín tại đây trong blog "Nhật ký thế hệ"!


Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона ШульцаФоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона ШульцаФоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона ШульцаФоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона ШульцаФоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона ШульцаФоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона ШульцаФоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца


Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца


Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

 Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

Фоторепортаж из СССР полувековой давности. Советская жизнь в объективе Джона Шульца

------

1 nhận xét:

Steps


Flag Counter