Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

Trại tập trung ở Moscow – Phóng sự ảnh
Kichbu posted on 08.08.2013


 
 

 

 

Xem nhiều hơn theo các link dưới đây:
- Один час из жизни исчезнувшего лагеря (Một giờ trong sinh hoạt của  trại lều đã biến mất)

- Репортаж Мити Алешковского из лагеря для мигрантов (Phóng sự của Miti Aleshkovski từ trại lều dành cho người di cư bất hợp pháp)

- Палаточный лагерь мигрантов в Москве (Trại lều của những người di cư bất hợp pháp tại Moscow)

- Лагерь для нелегалов в Гольяново (Trại lều dành cho những người di cư bất hợp pháp ở Golyanovo)----

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Steps


Flag Counter