Thứ Ba, 22 tháng 2, 2011

Còn bây giờ, tất cả mọi sự chú ý - nhằm vào các thương gia Nhật Bản cao cấp: nếu họ bắt đầu bỏ chạy, có nghĩa, chỉ còn vài giờ nữa, cuộc tấn công bắt đầu...

6 nhận xét:

Steps


Flag Counter