Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011

Ugo Chaves muốn làm tổng thống đến năm 2031

Ugo Chaves muốn làm tổng thống đến năm 2031

Уго Чавес намерен оставаться президентом до 2031 года

Alexei Ivanov

Nguồngrtribune.ru

Kichbu post on thứ ba, 22.11.2011

 

Новость на Newsland: Уго Чавес намерен оставаться президентом до 2031 года

Tổng thống Venezuela Ugo Chaves tuyên bố rằng ông quyết định trở thành người đứng đầu quốc gia đến 2031, tuy nhiên ông than vãn rằng ông lúc bấy giờ, có lẽ, sẽ không được thấy lý tưởng của chủ nghĩa xã hội như vậy.

Nói riêng, tại cuộc gặp gỡ với các sinh viên ông thông báo rằng ông “muốn về hưu vào năm 2021, nhưng bởi vì phe đối lập khẳng định rằng tôi đang chết, thì ở tôi xuất hiện một kế hoạch hơi khác: với sự đồng ý của các bạn, với sự hỗ trợ của Đấng tối cao, tôi sẽ lãnh đạo đất nước đến năm 2031”.

Đồng thời Chaves cũng nhận xét rằng ông hoàn toàn tin tưởng rằng ông sẽ trở thành người đứng đầu quốc gia trong các cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức vào mùa thu năm tiếp theo.

Thủ lĩnh của cách mạng Bolivia tin tưởng vào sự ủng hộ của nhân dân của mình, và mong muốn tiếp tục tiến hành chính sách “củng cố hơn nữa cách mạng xã hội chủ nghĩa”.

“Chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa xã hội nữa và chủ nghĩa xã hội mãi. Chúng ta buộc phải cương quyết đấu tranh chống những tàn dư xã hội xấu xa còn tồn động lại ở chúng ta do di sản của những thời đại trước đây: tội phạm, bất bình đẵng, bạo lực và nạn tham nhũng”, -Ugo Chaves nói.-Kichbu-

2 nhận xét:

Steps


Flag Counter