Thứ Hai, 14 tháng 11, 2011

Ảnh cưới của các chính khách

Ảnh cưới

Свадебные фото

Nguồn: facebook.comavmalgin.livejournal.com

Kichbu post on thứ ba, 15.11.2011

Obama, Clinton, Thatcher, Lukashenko, Yanukovich, Putin, Medvedev
Оригинал записи находится ЗДЕСЬ. Вы можете комментировать там и тут.


 

11 nhận xét:

 1. Zunie à,
  Gần giống ảnh cưới của Putin..:)

  Trả lờiXóa
 2. Ảnh cưới của Obama xem thích nhất..:)

  Trả lờiXóa
 3. Họ cưới em rồi anh cưới ai ??

  Trả lờiXóa
 4. Ảnh cưới của 2 vị tổng thống : Obama và của Bill Clinton đều tự nhiên và đẹp. Những ảnh cưới khác nghiêm trang.

  Trả lờiXóa
 5. Ảnh của Medvedev ? bên phải ảnh cưới cựu tổng thống hay tổng thống tương lai?) Putin, nhìn cũng tương đối tự nhiên và đẹp.

  Trả lờiXóa
 6. Kichbu thích đoạn nhà Obama cởi dày cởi dép..hơn cả..:)

  Trả lờiXóa

Steps


Flag Counter