Chủ Nhật, 2 tháng 6, 2013

Nga: Tôn giáo nào sẽ là quốc giáo?

Новость на Newsland: РПЦ уже ничто не поможет. Ее ждет судьба судьба КПСС

Какая религия должна быть государственной в РФ?


Nguồn: newsland.com

Kichbu posted on 03.06.2013

1.     Chính thống giáo (108 phiếu)

2.     Vô thần (54phiếu)

3.     Hồi giáo (25 phiếu)

4.     Ở LB Nga không cần có quốc giáo (718 phiếu)

5.     Khác (30 phiếu)

Theo Hiến pháp,  Nga là một nhà nước thế tục, trong đó không một  tôn giáo nào có thể được xác lập là quốc giáo hoặc bắt buộc. Tuy nhiên, Giáo quyền hóa đất nước – hiện thực hóa từng bước mô hình với tôn giáo (Chính thống giáo) thống trị ( một số khẳng định - quốc giáo) là  xu hướng chính  trong nước Nga hiện đại.  Thực tế Chính thống giáo là tôn giáo thống trị, nhưng ở đó còn lâu nó mới mới được công nhận chính thức là quốc giáo

Các tôn giáo chính đại diện ở Nga, là Kitô giáo (chủ yếu là Chính thống giáo, tức là Công giáo và Tin lành), và cũng như Hồi giáo và Phật giáo. Đồng thời, một phần dân chúng của Liên bang Nga – vô thần.

 Новость на Newsland: История предательства: перестройка и путинизм
 
Vậy, tôn giáo nào sẽ là quốc giáo ở LB Nga?


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Steps


Flag Counter