Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013

Nhà lãnh đạo Vĩ đại đồng chí Kim Jong-il - người thấy vĩ đại của các nhà báo trên Trái đấtВеликий Руководитель товарищ Ким Чен Ир - великий учитель журналистов Земли
Kichbu posted on 23.06.2013
*

Đọc thêm:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Steps


Flag Counter