Thứ Ba, 22 tháng 6, 2010

Việt Nam xếp thứ 77 trong bảng xếp hạng các nước mất ổn định nhất trên thế giới

22.06.2010, 03:02:24

Фрагмент интерактивной карты с сайта Foreign Policy. Обстановка в России охарактеризована как "пограничная" (песочный цвет)

Фрагмент интерактивной карты с сайта Foreign Policy. Обстановка в России охарактеризована как "пограничная" (песочный цвет)

Nga cải thiện thứ hạng trong bảng các nước mất ổn định nhất trên thế giới

Россия улучшила позиции в рейтинге самых нестабильных стран

Kichbu theo: http://lenta.ru/news/2010/06/22/failstates/

Kichbu 

Tạp chí có uy tín Foreign Policy và Quỹ Hòa Bình (The Fund for Peace - Фонд мира ) đã công bố bảng xếp hạng hàng năm các quốc gia mất ổn định nhất trên thế giới. Các kết quả của nghiên cứu quy mô lớn cái gọi là Failed States Index được công bố ( Nháy chuột tại đây để xem vị trí của các nước – Kichbu) trên site của tạp chí.

.

Ba năm liên tục vị trí thứ nhất và danh hiệu đất nước mất ổn định nhất trên thế giới thuộc về quốc gia Somaly. Các tác giả của báo cáo chọn quốc gia này bởi vài năm nay trong nước diễn ra cuộc nội chiến, và trên biển nạn cướp biển hoành hành. Nhìn chung trong quốc gia Châu Phi này tình trạng “hỗn loạn” và “ vô luật pháp “ đang ngự trị, trong bản nhận xét kèm theo ( xem tại đây: сопроводительной заметке) nhấn mạnh.

.

Vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng là Chad mà sự sụp đổ (collapse) quốc gia đang đe dọa nó, các nhà phân tích tin tưởng. Sudan là nước thứ ba mà tổng thống Omarr al-Bashir (Омар аль-Башир) của đất nước mới được bầu lại lên nắm chính quyền do kết quả của cuộc đảo chính quân sự và bị buộc tội diệt chủng.

.

Trong nhóm mười nước đầu tiên chủ yếu là các nước Châu Phi, ngoài ra còn có cả Afghanistan, IraqPakistan. Trong hai nước đầu tiên tình hình mất ổn định mắc dù đã có sự can thiệp của Hoa Kỳ.

.

Còn nước Nga thì như thế nào, trong bảng xếp hạng năm 2010 Nga đã cải thiện đươc vị trí của mình một ít – hiện nay LB Nga giữ vị trí thứ 80 (giữa Ấn Độ và Thai Lan), trong khi đó, năm trước Nga xếp thứ 71. Và cũng trong khi đó Ucrraina và Kazakhstan xứng đáng với đánh giá tốt hơn – những nước này chiếm vị trí 109 và 103 tương ứng trong bảng xếp hạng. Trong số các nước đã ra khỏi thành phần của Liên Xô, Uzbekistan, Gruzia và Tazdikistan có chỉ số tồi tệ nhất, chiếm các vị trí từ 36 đến 38 tương ứng.

.

Cuối cùng, các chuyên gia của Foreign Policy xem Hoa Kỳ, Canada, Úc, Nhật Bản và đa số các nước thành viên Liên minh Châu Âu và các quốc gia vùng Skadinav là những nước ổn định chính trị và phồn vinh nhất thế giới.

.

Bảng xếp hạng 2010 bao gồm tất cả 177 quốc gia. Mức độ ổn định được đánh giá theo 12 chỉ tiêu xã hội, kinh tế, chính trị và quân sự trên cơ sở của hơn 90 nghìn nguồn thông tin được truy cập công khai. Lần đầu tiên bảng xếp hạng này được thực hiện vào năm 2005 và từ đó đến nay được công bố hàng năm.

.

Trong bảng xếp hạng này vị trí thứ 77 thuộc về Việt Nam.-Kichbu-

---

Россия улучшила позиции в рейтинге самых нестабильных стран

Авторитетный журнал Foreign Policy и Фонд мира (The Fund for Peace) опубликовали ежегодный рейтинг самых нестабильных государств в мире. Результаты масштабного исследования (так называемый Failed States Index, буквально "Рейтинг несостоявшихся государств" - прим. "Ленты.ру") опубликованы на сайте журнала.

Третий год подряд первое место и звание самой нестабильной страны в мире было отдано государству Сомали. Свой выбор авторы доклада обосновали тем, что в этой стране уже несколько лет идет гражданская война, а в территориальных водах процветает пиратство. В целом в этом африканском государстве царят "хаос" и "беззаконие", подчеркивается в сопроводительной заметке.

Второе место в рейтинге досталось Чаду, которому также, уверены аналитики, грозит скорый государственный коллапс. Замыкает тройку Судан, президентом которого был переизбран Омар аль-Башир, пришедший к власти в результате военного переворота и обвиняемый в геноциде.

В первой десятке рейтинга преобладают африканские государства, однако не остались без внимания и Афганистан, Ирак и Пакистан. В первых двух странах ситуация остается нестабильной, даже несмотря на вмешательство США.

Что касается России, то в рейтинге за 2010 год она несколько улучшила свои позиции - теперь РФ заняла 80-е место (между Индией и Таиландом), в то время как в прошлом году довольствовалась 71-м. В то же время Украина и Казахстан заслужили еще более положительные оценки - эти страны заняли в рейтинге 109-е место и 103-е места соответственно. Среди государств, вышедших из состава СССР, худшие показатели продемонстрировали Узбекистан, Грузия и Таджикистан, занявшие с 36-го по 38-е места соответственно.

Наконец, самым благополучными и политически стабильными странами в мире эксперты Foreign Policy сочли США, Канаду, Австралию, Японию, а также большинство стран-членов Евросоюза и скандинавских государств.

Всего рейтинг 2010 года включает 177 государств. Степень их стабильности оценивалась по 12 социальным, экономическим, политическим и военным показателям на основе более 90 тысяч общедоступных источников. Впервые рейтинг был составлен в 2005 году и с тех пор публикуется ежегодно.

Ссылки по теме
-
Сомали признана самой нестабильной страной в мире – Lenta.ru, 24.06.2008

Сайты по теме
-
Foreign Policy
- Фонд мира

2 nhận xét:

Steps


Flag Counter