Thứ Sáu, 25 tháng 6, 2010

TA CÙNG CÁC NGƯƠI SINH RA PHẢI THỜI QUÁ ĐỘ, lớn lên gặp buổi gian nan, nếu các ngươi lấy MUA QUAN BÁN CHỨC, BUÔN BÁN BẤT ĐỘNG SẢN LÀM TRỌNG, thì ta lấy BLOGGING làm thú vui..!

7 nhận xét:

 1. Nhác thấy quan tham đi lại nhung nhăng ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà xỉ mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ, làm quan bản triều phải hầu quân giặc mà không biết tức, bỏ qua lời dân để đãi yến ngụy sứ mà không biết căm....

  Trả lờiXóa
 2. ..Mình vẫn nhớ các friends ở 360..:) !

  Trả lờiXóa
 3. Hồi ở bên đấy vui Kichbu nhỉ? Qua đây thấy buồn... hic

  Trả lờiXóa
 4. TA CÙNG CÁC NGƯƠI SINH RA PHẢI THỜI QUÁ ĐỘ, lớn lên gặp buổi gian nan, nếu ngươi lấy MUA QUAN BÁN CHỨC, BÁN BẤT ĐỘNG SẢN LÀM TRỌNG, thì ta lấy BLOGGING làm vũ khí chiến đấu.

  Trả lờiXóa

Steps


Flag Counter