Thứ Ba, 22 tháng 6, 2010

LB Nga: 1,5 nghìn cảnh sát bị thải hồi do đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân

22.06.2010, 21:04:33

Юрий Драгунцов. Фото с официального сайта МВД РФ

Yury Draguhsov. Photo từ site chính thức của Bộ nội vụ LB Nga - Юрий Драгунцов. Фото с официального сайта МВД РФ

LB Nga:1,5 nghìn cảnh sát bị thải hồi do đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân

В 2009 году из-за жалоб граждан уволили 1,5 тысячи милиционеров

Kichbu theo: http://lenta.ru/news/2010/06/22/klage/

Kichbu

Trong năm 2009 1,5 nghìn cảnh sát bị thải hồi khỏi các cơ quan nội vụ do những đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, trong đó có những đơn thư gửi qua mạng internet, hãng ИТАР-ТАСС dẫn theo tuyên bố của cục trưởng Cục an ninh cá nhân Bộ nội vụ LB Nga Yuri Dragunsov đưa tin.

.

Chỉ trong năm trước đã có gần 27 nghìn đơn thư của công dân, và gần 1,3 nghìn thư khiếu nại tố cáo qua internet được gửi đến Cục an ninh cá nhân. Dragunsov bổ sung thêm rằng, theo các kết luận kiểm điều tra từ các đơn thư khiếu nại tố cáo, đã có hơn 10 nghìn cảnh sát đã bị thi hành kỷ luật trách nhiệm.

.

Cục trưởng Cục an ninh cá nhân Bộ nội vụ LB Nga nói rõ thêm rằng, trong năm 2010 số lượng đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân tăng thêm một lần rưỡi, trong đó số đơn thư gửi qua internet tăng lên gấp đôi. Thời kỳ từ tháng một đến tháng năm năm nay đã phát hiện hơn hai nghìn vụ tội phạm và 41 nghìn vụ vi phạm pháp luật do cảnh sát gây ra.

.

Draguhsov nói rằng, lãnh đạo Bộ nội vụ đang thống nhất với Cục an ninh cá nhân về các nhân viên cảnh sát sẽ được đề bạt vào các chức vụ lãnh đạo. Trong khi đó chỉ trong năm 2009 Cục an ninh cá nhân đã loại bỏ khoảng 7 phần trăm ứng cử viên, tức là hơn 10 nghìn trong sô 147 nghìn người.-Kichbu-

---

В 2009 году из-за жалоб граждан уволили 1,5 тысячи милиционеров

За 2009 году из-за жалоб граждан, в том числе поступивших через интернет, из органов внутренних дел были уволены 1,5 тысячи человек, сообщает 22 июня ИТАР-ТАСС со ссылкой на заявление начальника Департамента собственной безопасности МВД РФ Юрия Драгунцова.

Всего за прошлый год в ДСБ поступило около 27 тысяч обращений граждан, и около 1,3 тысячи жалоб были поданы через интернет. Драгунцов добавил, что по итогам проверок, проведенных из-за обращений граждан, к дисциплинарной ответственности были привлечены более 10 тысяч милиционеров.

Начальник ДСБ МВД РФ пояснил, что в 2010 году количество обращений от граждан увеличилось в полтора раза, причем количество жалоб, поступающих через интернет, выросло вдвое. За период с января по май текущего года было выявлено более двух тысяч преступлений и 41 тысяча правонарушений, совершенных милиционерами.

Драгунцов рассказал, что руководство МВД согласует с ДСБ кандидатуры сотрудников, которых назначают на руководящие должности. При этом Департамент собственной безопасности только в 2009 году забраковал примерно 7 процентов кандидатур, то есть более 10 тысяч из 147 тысяч человек.

Ссылки по теме
- Милицейское начальство стало проверять порядок в домах подчиненных – Lenta.ru, 10.06.2010
- В милиции заведут специальный реестр на каждого задержанного – Lenta.ru, 16.06.2010

2 nhận xét:

 1. 1. Cảnh sát Nga quá tha hoá.
  2. Cuộc đấu tranh làm trong sạch lực lượng cảnh sát Nga đang được đẩy mạnh .
  3. Ý kiến của người dân được Nhà nước coi trọng.
  4. Người dân không sợ bị trả thù vì đã tố cáo cảnh sát....

  Trả lờiXóa
 2. Shanmai kết luận tài thế. Hông nhường cho người khác với à...:)

  Trả lờiXóa

Steps


Flag Counter