Thứ Ba, 7 tháng 2, 2012

Thế giới kỷ niệm Ngày quốc tế internet an toàn

Thế giới kỷ niệm ngày internet an toàn

Мир отмечает день безопасного интернета

 

 

Новость на Newsland: Мир отмечает день безопасного интернета

 

Nguồnpronowosti.ru

Kichbu post on 07.02.2012

 

Hôm nay trên toàn thế giới kỷ niệm Ngày quốc tế internet an toàn.

Ngày lễ này nhằm thúc đẩy việc sử dụng các công nghệ-online an toàn và có trách nhiệm, đặc biệt trong giới trẻ, được Mạng các Trung tâm internet an toàn Insafe của Châu Âu tổ chức hàng năm vào tháng hai.

Năm nay, Ngày internet an toàn diễn ra dưới khẩu hiệu: "Chúng ta sẽ mở thế giới internet an toàn và cùng nhau!".
 

Ngày lễ này giành cho sự phối hợp của các thế hệ và những khả năng trao đổi với nhau kinh nghiệm sử dụng an toàn mạng toàn cầu.-Kichbu-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Steps


Flag Counter