Thứ Hai, 20 tháng 2, 2012

Ảnh báo chí của tổng thống Hoa Kỳ

Ảnh b�o ch� của tổng thống Hoa Kỳ

Фото пресс-службы президента США

 

 

Nguồn: ostap-bb.

Kichbu post on 21.02.2012

 

Ch�nh kh�ch hiện đại kh�ng phải sợ thể hiện m�nh l� người b�nh thường, nhờ sự t�n trọng n�y v� niềm tin đối với ch�nh kh�ch chỉ c� tăng l�n m� th�i. Về b�nh diện n�y t�i rất th�ch hoạt động của cơ quan b�o ch� của tổng thống Hoa Kỳ.

 

 

Về nguy�n tắc, kh�ng thể kh�ng nhận thấy rằng ở Nga trong những năm gần trong hoạt động b�o ch� về lĩnh vực ảnh c� tiến bộ tương đối đ�ng kể. Nhưng ch�ng ta hi�n tại c�n bảo thủ hơn nhiều v� tr�n mặt trận c�ng khai kh�ng c� nhiều bức ảnh tương tự đến thế.

 

 А вы как относитесь к подобному позиционированию политика?Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Steps


Flag Counter