Thứ Sáu, 1 tháng 11, 2013

Những bức ảnh tuổi thơ Xô Viết của chúng tôiФото из нашего детства


Những bức ảnh tuổi thơ của chúng tôi. Tuyển chọn những bức ảnh thời kỳ Xô Viết những năm 60-80.


1


4

1

2

3

Dòng chữ ở bức ảnh dưới: "VIỆT NAM SẼ CHIẾN THẮNG!" và "QUÂN XÂM LƯỢC CÚT KHỎI VIỆT NAM!"
5

6

1

Dòng chữ ở bức ảnh dưới: "NGÀY 1 THÁNG NĂM-NGÀY ĐOÀN KẾT CỦA NHÂN NHÂN LAO ĐỘNG MUÔN NĂM!"

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Dòng chữ ở bức ảnh dưới: "Thắng lợi của chủ nghĩa cộng sản là tất yếu" . Lenin

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


1


1


1


1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1


-----

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Steps


Flag Counter