Thứ Tư, 27 tháng 10, 2010

Về hiệu quả chống tham nhũng Việt Nam xếp thứ 116 trong sô 178 quốc gia

26.10.2010, 19:02:30

Карта коррумпированности стран. С сайта transparency.de

Bản đồ chỉ mức độ tham nhũng của các quốc gia. Photo từ site transparency.de

Về hiệu quả chống tham nhũng Việt Nam xếp thứ 116 trong số 178 quốc gia.

Kichbu post Thứ Tư, 27/10/2010  

 

Bài liên quan:

 

> Xếp hạng tham nhũng: Việt Nam tăng hạng, nhưng không "sạch" hơn

.

Mức độ tham nhũng của nước này hay nước khác được xác định phụ thuộc vào Corruption Perceptions Index – CPI. CPI giao động từ 0 (mức tham nhũng tối đa) đến 10 (hoàn toàn không tham nhũng).

.

Theo báo cáo của tổ chức phi chính phủ Transparency International (TI) Việt Nam xếp thứ 116 trong số 178 quốc gia.

.

Danh sách đầy đủ của Transparency Internationa xem tại đây!

Nguồn tư liệu
-
Korruptionswaechter bemaengeln Regeln fuer Parteiensponsoring - Spiegel, 26.10.2010
-
"Korruption ist mehr als Geldaustausch" - ZDF, 26.10.2010

Website theo đề tài
-
Полный список Transparency International


1 nhận xét:

Steps


Flag Counter