Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2012

"Để chế ngự nạn tham nhũng ở LB Nga chỉ cần đúng một năm"

"Để chế ngự nạn tham nhũng ở LB Nga chỉ cần đúng một năm"

"Чтобы обуздать коррупцию в РФ нужен всего один год"

Nguồnpasmi.runewsland.ru

Kichbu post on 01.07.2012

 

Новость на Newsland:

 

 

Đọc thêm:

. Các cộng sự của Nazarbaev quyết định chống tham nhũng bằng các huy hiệu đặc biệt

. Đề nghị thích chữ "K" lên tay kẻ tham nhũng

. Năm phương pháp chống tham nhũng độc nhất

. Đại gia… và quan chức

. Tham nhũng, đâu cũng có, song phải khách quan…

. Khi giả dối lên ngôi

Khi các cuộc biểu tình chống đối còn chưa bao trùm các khu vực của Nga, và ý tưởng của cuộc bãi công chính trị toàn thể còn chưa trở thành tư tưởng dân tộc, chính quyền còn lại cơ hội cuối cùng cho những đổi thay hệ thống mang tính phát triển, nhà kinh tế Nga nổi tiếng, giám đốc Trung tâm các vấn đề toàn cầu hóa Mikhail Delyagin nghĩ như vậy.

Trả lời phỏng vấn Pasmi.ru, ông nói rằng ban lãnh đạo đất nước cần đưa ra cương lĩnh tích cực, mà nó không quay trở lại những năm 90, nhưng mở ra những cánh cửa vào những năm 2010.

Theo ý kiến chuyên gia, các luận điểm của chương trình này cần trở thành tiêu chuẩn và camerton đối với xã hội - và dây cương sắt đối với bất kỳ tổng thống nào tiếp theo.

Tổ hợp các biện pháp sống còn mà chúng có khả năng thay đổi toàn bộ cuộc sống của chúng ta và diện mạo của đất nước trước một năm, có thể hiểu được.

Điều thứ nhất và quan trọng nhất - chế ngự nạn tham nhũng: về thực chất, thay đổi chế độ nhà nước.

Thậm chí khi các cơ quan "bảo vệ pháp luật" đã mục nát và các toàn án không có năng lực chịu trách nhiệm cho bước ngoặt về chất lượng thì cần những biện pháp sau là đủ:

Theo kinh nghiệm của Italia: người tham nhũng khi hợp tác với cơ quan điều tra cần được miễn trừ trách nhiệm. Chỉ như thế có thể phá vỡ sự bảo lãnh lẫn nhau giữa người tổ chức tham nhũng và các nạn nhân của nó.

Theo kinh nghiệm của Hoa Kỳ (Luật RICO): tất cả tài sản của gia đình của thành viên tội phạm có tổ chức (còn tham nhũng trong chính phủ - luôn là mafia), không hợp tác với cơ quan điều tra, được sung công, thậm chí nếu ngay cả thu mua tận lực. Chỉ để lại đủ cho một cuộc sống rất khiêm tốn.

Người bị kết án vì tội phạm tham nhũng suốt đời bị tước quyền giữ bất kỳ chức vụ bầu cử nào, bất kỳ chức vụ nào trong cơ quan nhà nước và bất kỳ chức vụ lãnh đạo nào, và cũng như tiến hành hoạt động giảng dạy và hoạt động tư pháp.

Tất cả các quan chức và chính khách phải chứng minh được các nguồn tiền và tài sản mà họ và gia đình của họ có được sau năm 1991 với tổng giá trị hơn 1 triệu dollars, cũng như phải thường xuyên công khai tất cả các chi phí và đầu tư. Tình thế phải chọn - sự thất bại trong các quyền tương tự như tội phạm tham nhũng.

Nhà nước và tất cả các tổ chức hợp tác với chính phủ cần chuyển sang hệ thống ra các quyết định điện tử, cho phép kiểm soát các quan chức một cách khó nhận biết đối với họ.

Theo tấm gương của các nước như Belorus, Gruzia và Moldavia trục xuất khỏi Nga tất cả những kẻ trộm cắp trong vòng pháp luật  hiện đang được tự do.

"Điều cơ bản nhất hôm nay - làm lành mạnh đất nước, - Mikhail Delyagin nói. - Chúng ta xây dựng cái gì (chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa tư bản hay chủ nghĩa truyền thống) - đó là vấn đề thứ hai; thoạt tiên cần xây dựng chủ thể của công cuộc xây dựng này: làm lành mạnh quốc gia, trả nó lại tình cảm và tránh sụp đổ khi chuyển sang khôi phục".

1 nhận xét:

Steps


Flag Counter