Thứ Hai, 6 tháng 4, 2015

Đảng CS Trung Quốc sẽ thanh kiểm tra tham nhũng nội bộ

Ван Цишань

Wang Qishan, người đứng đầu Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương, tham gia vào hoạt động chính trị từ tháng B năm 2015. Ông sẽ cử thanh tra đến các cơ quan nội bộ của đảng. Photo: Feng Li / Getty Images


Компартия Китая проверит себя на коррумпированность


Velikaya Epokha

Kichbu theo: epochtimes.ru


Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương (TSKPD), cơ quan nội chính mạnh mẽ của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong hai năm qua, đã quét sạch nhiều quan chức cao cấp và trùm đầu nậu dầu mỏ, bây giờ sẽ cử thanh tra đến các  cơ quan nội bộ của bộ máy đảng.

Ngày 31 tháng Ba, trong một thông tin ngắn trên trang web của TSKPD viết: "Trong những ngày gần đây đã thành lập bảy tổ thanh tra mới. Họ sẽ tiến hành kiểm tra tại Văn phòng của Ủy ban Trung ương ĐCS TQ (Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc), Ban Tổ chức  của Ủy ban Trung ương ĐCS TQ, Ban Tuyên truyền của Ủy ban Trung ương ĐCS TQ, Ban Mặt trận thống nhất của Ủy ban Trung ương của ĐCS TQ, Đại hội nhân dân toàn quốc, Văn phòng Hội đồng Nhà nước CHND Trung Hoa, CPPCC (Ủy ban Quốc gia của Hội đồng hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc".

Đa số các cơ quan nói trên là các cơ quan quyền lực nhất của đảng. Ban Tổ chức giám sát các quyết định nhân sự và làm công tác hồ sơ rộng lớn đối với các đảng viên của ĐCS TQ. Ban Tuyên truyền điều khiển các phương tiện truyền thông cố gắng đưa ý thức hệ của đảng cộng sản vào quần chúng. Văn phòng xử lý các dòng văn bản tại các cấp cao nhất của chính phủ, cũng như xây dựng lịch làm việc, tổ chức các cuộc gặp gỡ và xây dựng danh mục các tài liệu mật.

Trên trang web của TSKPD đã nói: "Người đứng đầu các tổ thanh tra mới ... kiên quyết ủng hộ nhà lãnh đạo của đảng Tập Cận Bình. Họ sẽ tập trung chú ý vào việc làm trong sạch đội ngũ của đảng và làm trong sạch chính phủ".

Theo ý kiến của nhà phân tích độc lập Zhong Weiguang từ châu Âu, những động thái gần đây của ban lãnh đạo Trung Quốc cho thấy rằng cuộc đấu tranh trong nội bộ Đảng được tăng cường.

Ông nói: "Trong một tổ chức mafia như Đảng Cộng sản Trung Quốc, cuộc đấu tranh chính trị nội bộ và các đợt tảo thanh sẽ không bao giờ kết thúc. Đây là bản chất của chính hệ thống". Sử dụng TSKPD để điều tra các cơ quan khác của đảng,  thể hiện tính chất độc tài về nguyên tắc của quá trình này, nhà phân tích tin tưởng.

"Tập Cẩn Bình sẽ hành động như vậy bởi ông có được sự ủng hộ của quân đội và kiểm soát được các lực lượng an ninh. Ông sử dụng người của chính mình để kiểm soát bộ máy đảng, và sử dụng bộ máy đảng để kiểm soát quần chúng", - Zhong Weiguang nói thêm.

-----

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Steps


Flag Counter