Thứ Bảy, 28 tháng 7, 2012

Khai mạc Olympic XXX: phóng sự ảnh từ London

Khai mạc Olympic XXX: phóng sự ảnh từ London

Открытие XXX Олимпийских Игр: фоторепортаж из Лондона

 

 

Nguồn: drugoi

Kichbu posted on 28.07.2012

 

 019

 

023

 

027a

 

017

 

 

Các bạn có thể xem nhiều hơn  tại đây!

3 nhận xét:

Steps


Flag Counter