Thứ Ba, 28 tháng 6, 2011

Khách sạn 5 Sao ở CHDCND Triều Tiên

Khách sạn 5 Sao ở CHDCND Triều Tiên

Пятизвёздочная гостиница в КНДР

 

2011-06-20 09:48:39

Russian.News.Cn

 

Nguồn: russian.news.cn

Kichbu post on thứ tư, 29.06.2011

 

Xem thêm:

Bắc Triều Tiên: đóng cửa tất cả các trường đại học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Steps


Flag Counter