Thứ Bảy, 23 tháng 5, 2015

Tượng đài Lenin - biểu tượng tự do các quan điểm chính trịПамятник Ленину – символ свободы политических взглядов


Kichbu theo politobzor.net

Thật lạ kỳ để nhận ra rằng thái độ của chúng ta với quá khứ Xô Viết của mình phần lớn là một phép thử của tự do chính trị trong xã hội, và quan trọng nhất của sự trưởng thành của chúng ta. Bộ Văn hóa LB Nga đã đưa ra một lập trường rất cứng rắn đối với di sản văn hóa Xô Viết. Bộ trưởng Medinski đã công bố  một tài liệu của Bộ, trong đó đưa ra câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi này: "Chúng ta tuân theo lập trường rõ ràng rằng các bằng chứng của thời kỳ Xô Viết cần được bảo tồn và nhắc nhở về sức mạnh tinh thần nhân ái, chủ nghĩa anh hùng trong lao động và chiến đấu của tổ tiên chúng ta. Đối với các tượng đài Vladimir  Ilich Lenin, những di tích này, không còn nghi ngờ gì nữa, là một phần của bản sắc lịch sử của chúng ta, và Bộ Văn hóa sẽ làm tất cả những gì phụ thuộc vào Bộ để bảo tồn chúng. Một lập trường rõ ràng và được cân nhắc thật sự làm vui mừng.

Văn bản này tiếp theo sau bức thư ngỏ của Gennady Zyuganov, người phẫn nộ làn sóng phá hoại di tích văn hóa đã lan tràn tại nhiều thành phố của Ucraina. Zyuganov bày tỏ quan điểm rằng bất kỳ "ai gây chiến với lịch sử của Liên Xô - đó là kẻ thù công khai của Nga".

Sau các  sự kiện ở Ucraina, nơi 300 tượng đài Lenin đã bị dỡ bỏ, lập trường của Bộ Văn hóa Nga làm kinh ngạc bởi sự cân nhắc và trưởng thành còn nhiều hơn thậm chí cả thời kỳ Xô Viết.

Trong tài liệu còn có thêm một điểm rất thú vị mà nó đã được nhận thấy từ lâu. Đảng Cộng sản LB Nga kiên quyết gắn lịch sử chính trị của mình với với lợi ích quốc gia của nhân dân Nga. Lập trường này đang chiếm ưu thế, nhưng không phù hợp với thực tiễn. Về đề tài này chưa ai suy nghĩ cẩn trọng và trả lời trước đó, thế nhưng trong văn bản của Vladimir Medinski câu trả lời được cất lên, bộ trưởng viết rằng " chủ nghĩa bài Xô Viết hiện nay thường được sử dụng như một phương pháp tuyên truyền chống Nga", nhưng ông từ chối công nhận sự đồng nhất các lợi ích của chủ nghĩa cộng sản và nước Nga.

Điều làm nức lòng là đất nước đã sẵn sàng chấp nhận lịch sử của mình, nhưng không gắn kết các nhiệm vụ của mình với quan điểm chính trị của những người cộng sản. Đã nhắc Zyuganov nhẹ nhàng rằng chủ nghĩa bài Nga - đó không phải là sự căm ghét Liên bang Xô Viết đa dân tộc. Nhiều người chống Liên Xô là những người yêu Tổ quốc của họ, chẳng hạn, SakharopSolzhenitsyn, Zinoviev Vishnevskaya, danh sách có thể được tiếp tục.

Tôi hy vọng rằng điều này sẽ đặt một dấu đậm trong nỗ lực của một số lực lượng chính trị đánh đồng khái niệm người cộng sản và nhà ái quốc của Nga.
Còn vào lễ kỷ niệm
lần thứ 100 các sự kiện năm 1917, di sản văn hóa Xô Viết sẽ được quan tâm đặc biệt kỹ lưỡng. Tín hiệu văn hóa này cho thấy rằng nước Nga hôm nay có cấu trúc xã hội và chính trị chín muồi và từ bỏ slogan  phá hoại "trước khi thành lập và sau đó…".

-----

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Steps


Flag Counter