Thứ Ba, 17 tháng 8, 2010

Tiên đoán của đồng chí Kim Nhật Thành về sự tái sinh Triều Tiên

14th, 2010 at 11:11 AM

Sự tiên đoán của đồng chí Kim Nhật Thành về sự tái sinh Triều Tiên

Предвидение товарища Ким Ир Сена о возрождении Кореи

..K
Bài liên quan:
.
> Một Triều Tiên thống nhất - niềm tin vào tương lai
.
> Kế hoạch thống nhất Với CHDCND Triều Tiên
.
.
Nhân ngày lễ kỷ niệm hôm qua – Ngày hồi sinh Triều Tiên, dưới đây là câu chuyện về một chi tiết thú vị liên quan đến ngày này, kể về những tài năng tiên đoán to lớn của đồng chí Kim Nhật Thành Thống soái  du kích vĩ đại. Tài tiên đoán này các rõ rệt hơn so với các chính trị gia của ngày hôm nay, những người không có khả năng tiên đoán về cả sự tăng giá dầu mỏ, cả ngày đưa tên lửa mới vào hoạt động đối với những tàu ngầm của riêng mình…
.
Và như thế, 15 tháng tám 1945 tin về sự thất bại của đế quốc Nhật Bản bay khắp Hành tinh.
.
Trong hang cùng ngỏ hẻm của đất nước và nước ngoài, nơi những người dân Triều Tiên sinh sống, tiếng reo vui “Manse!” chấn động bầu trời và mặt đất. Những người dân Triều Tiên sinh sống ở làng Tszyapigoi tỉnh Vantsi (Trung Quốc) đã đón tin này với tình cảm tôn kính đặc biệt đối với đồng chí Kim Nhật Thành.
.
- Thực ra Thống soái Kim Nhật Thành vĩ đại của chúng ta – là con người vĩ đại, thiên sứ đến từ bầu trời. Không thì làm sao ông có thể tiên đoán chính xác một điều như thế trong trong những thời kỳ đen tối đến vậy? – họ nói trong niềm hân hoan khi nhớ lại trường hợp xảy ra vào mùa hè nam 1941.
.
Vào năm đó những lời đồn ra tán vào lan truyền từ mua thu. Họ hy vọng sự thất bại của đế quốc Nhật Bản. Nhưng, hóa ra, Nhật Bản đã ký kết hiệp ước hòa bình với một quốc gia nào đó, còn quân đội phát xít Đức đã chiếm hết thành phố này đến thành phố khác.
.
Một cụ già nói một cách tuyệt vọng:
- Tôi, rõ là, không còn được trở về Triều Tiên và lại được nhìn thấy quê hương yêu dấu của mình nữa. Sự chờ đợi tổ quốc được giải phóng ngày càng trở nên xa vời bao nhiêu, ông càng khát khao được gặp vị Thống soái Kim Nhật Thành bấy nhiêu. Bởi vì  tất cả những người dân khác trong làng tin rằng chỉ có ông biết khi nào mong muốn thầm kín của họ sẽ trở thành hiện thực.
.
Và ngày đó đã đến: vị Thống soái Kim Nhật Thành được mong đợi bao lâu nay đã đến làng của họ. Tất cả dân làng bao quanh lấy ông và hỏi:
- Kính thưa Thống soái! Khi nào đất nước của chúng ta sẽ được tự do?
Ông hiểu rất rõ mong muốn của họ về một ngày giải phóng Tổ quốc sắp đến và tin tưởng nói:
- Hãy chờ đợi thêm ba – bốn năm nữa. Ngày tươi sáng nhất định sẽ đến.
- Thực tế, chỉ sau bốn năm, như lời ông tiên đoán, Tổ quốc được giải phóng.
Không một ai có thể nhìn thấy các sự kiện nào sẽ diễn ra phía trước. Hơn thế nữa, vào năm 1941 phát xít Đức đã dày xéo cả châu Âu, mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược, và Nhật Bản sau khi ký hiệp ước trung lập với Liên Xô,  đã thôn tính toàn bộ châu Á.
.
Trong hoàn cảnh như vậy đồng chí Kim Nhật Thành, sau khi phân tích tình hình đã diễn ra, tiến trình của các sự kiện và tương quan lực lượng trên thế giới, đã đưa ra một kết luận chính xác về lối thoát của các sự kiện. Lời tiên tri của ông là sự thể hiện quyết tâm vững chắc của mình giải phóng đất nước trong vòng 3-4 năm sắp đến.
.
Vậy là có thêm một huyền thoại về  đồng chí Kim Nhật Thành như nhà tiên tri kiệt xuất ra đời như thế.-Kichbu-

---

Предвидение товарища Ким Ир Сена о возрождении Кореи

По случаю завтрашнего праздника - Дня возрождения Кореи, ниже помещен рассказ о связанной с этой датой интересном эпизоде, рассказывающем о больших пророческих дарованиях великого партизанского Полководца товарища Ким Ир Сена. Это пророчество еще более удивительно на фоне сегодняшних политиков, не способных предсказать ни роста цен на нефть, ни даты даты ввода в строй новой ракеты для собственных подводных лодок...
Итак, 15 августа 1945 года облетела Вселенную весть о поражении японских империалистов.

Во всех уголках страны и за границей, где жили корейцы, потряс небо и землю возглас ликования «Мансе!» Эту весть корейцы, жившие в селе Цзяпигоу провинции Ванцин (Китай), встретили с особым чувством почтения к товарищу Ким Ир Сену.

– В самом деле наш Полководец Ким Ир Сен – великий человек, ниспосланный с неба. Иначе как он смог точно предсказать такое в те мрачные времена? – говорили они в восторге, вспоминая случай, имевший место летом 1941 года.


В том году с весны распространялись неприятные слухи. Они надеялись на скорую гибель японских империалистов. Но, оказывалось, Япония заключила мир с кое-каким государством, а армия фашистской Германии захватывала один город за другим.

Один старик отчаянно говорил:

– Мне, видимо, не суждено вернуться в Корею и снова увидеть мой родной край.

Чем утомительнее становилось ждать освобождения Родины, тем горячее он желал увидеться с Полководцем Ким Ир Сеном, так как все сельчане верили, что только он знает, когда сбудется их заветное желание.


Настал тот день: в их село пришел долгожданный Полководец Ким Ир Сен. Сельчане, окружив его, спросили:

– Уважаемый Полководец! Когда наша страна будет свободной?

Он хорошо понимал их желание о скорейшем освобождении Родины и уверенно сказал:

– Потерпите еще три – четыре года. Непременно придет светлый день.

Действительно, спустя 4 года, как он предсказал, Родина освободилась.

Не каждый может предвидеть события вперед. Более того, в 1941 году фашистская Германия топтала всю Европу, расширяя агрессивную войну, а Япония, заключив пакт о нейтралитете с СССР, собиралась захватить всю Азию.

В такой обстановке товарищ Ким Ир Сен, анализировав создавшееся положение, ход его развития и соотношение сил в мире, сделал точный вывод об исходе событий. Его предсказание было и выражением его твердой решимости добиться освобождения Родины в ближайшие 3 – 4 года.

Так родилась еще одна легенда о товарище Ким Ир Сене как о выдающемся пророке.

6 nhận xét:

 1. Cụ HỒ đoán chính xác hơn " 45 sự nghiệp hoàn thành"

  Trả lờiXóa
 2. Nhiều nhà tiên tri thế.
  Có bạn nào biết Stalin tiên đoán thế nào không?

  Trả lờiXóa
 3. Trong hoàn cảnh như vậy đồng chí Kim Nhật Thành, sau khi phân tích tình hình đã diễn ra, tiến trình của các sự kiện và tương quan lực lượng trên thế giới, đã đưa ra một kết luận chính xác về lối thoát của các sự kiện. Lời tiên tri của ông là sự thể hiện quyết tâm vững chắc của mình giải phóng đất nước trong vòng 3-4 năm sắp đến.

  Trả lờiXóa
 4. Kh biết là ai cần giải phóng ai?

  Trả lờiXóa
 5. "Không biết là ai cần giải phóng cho ai?"
  Câu hỏi này hay thật!

  Trả lờiXóa

Steps


Flag Counter