Chủ Nhật, ngày 14 tháng 9 năm 2014

Những bức không ảnh huyền diệu quần đảo Xisha (Hoàng Sa)


Удивительные аэрофотоснимки островов Сиша
Những bức ảnh về quần đảo Xisha (Hoàng Sa-Việt Nam - Kichbu) của nhà báo Tân Hoa Xã.


1 nhận xét:

Steps


Flag Counter