Thứ Tư, 17 tháng 9, 2014

Một nửa dân Nga hoàn toàn tin chắc vào chính phủ thế giới


Половина россиян уверовала в мировое правительство


Kichbu theo: lenta.ru

Gần một nửa số người Nga (45 phần trăm) tin tưởng vững chắc vào sự tồn tại của "chính phủ thế giới" mà nó hiện đang kiểm soát hành tinh. Dữ liệu của cuộc thăm dò ý kiến, mà kết quả của nó được công bố trên trang web của tổ chức, cho thấy điều này.

Những người được hỏi có học vấn đại học (51 phần trăm) và thu nhập tốt (53 phần trăm), cũng như những người ủng hộ các đảng phái ngoài nghị viện (56 phần trăm) nói về điều này nhiều hơn những người khác. Một phần ba số người được hỏi (32 phần trăm), ngược lại, cho rằng trên thế giới không tồn tại một tổ chức như vậy. 23 phần trăm những người tham gia khảo sát khó trả lời câu hỏi này.

 Новость на Newsland: Половина россиян уверовала в мировое правительство

Chính phủ thế giới, theo lời của những người được hỏi, thành phần bao gồm, chủ yếu, các doanh nhân lớn nhất (22 phần trăm). Những người khác đưa vào thành phần chính phủ một loạt các chính khách. 2 phần trăm số người được hỏi giới thiệu chính phủ thế giới bao gồm các trùm tài phiệt các chính trị. 4 phần trăm số người được hỏi đề xuất hội viên Tam điểm trong tổ chức này.

Một phần mười số người được hỏi cho rằng chính phủ thế giới được thành lập vì lợi ích cá nhân đối với một nhóm người nào đó. Theo ý kiến của 2 phần trăm số người được hỏi, rằng tổ chức này đang mưu tính tiêu diệt nước Nga và nhân dân Nga, cũng như điều chỉnh số lượng cư dân trên toàn thế giới.

Một nửa trong số những được hỏi vào chính phủ thế giới  đã không thể giải thích được tổ chức này thành lập với mục đích gì.

Bài liên quan:


- Tiếng Nga «Мировое правительство: миф или реальность?» (Chính phủ thế giới: huyền thoại hoặc thực tế?”


-----

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Steps


Flag Counter